Protecció de Dades de Caràcter Personal

Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el seu Reglament de desenvolupament, Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti formaran part d'un fitxer responsabilitat del Grup idcsalud que es troba degudament registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de gestionar l'assistència sanitària i administrativa en relació a l'atenció realitzada.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenten tàcitament el tractament automatitzat de les seves dades amb les finalitats d'atenció sanitària, estadística i docent passant a formar part aquestes dades d'un fitxer que compleix amb totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que exigeix ​​la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades. En el cas en el que les dades personals facilitades per l'usuari s'utilitzin amb finalitats diferents de les enunciades, es demanarà el consentiment exprés de l'usuari.

El Grup idcsalud pot comunicar les seves dades de caràcter personal entre les empreses que formen part del Grup sempre que sigui pertinent per a la finalitat sol·licitada o autoritzada.

Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets "ARCO") davant el Grup idcsalud a través de correu postal dirigit a Grup idcsalud, C\Fernández de la Hoz 24, 28010 Madrid aportant fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o Passaport i concretant el dret que desitja exercir.

Condicions d’ús

El Grup idcsalud podrà exigir per a l'accés a determinats continguts i/o serveis l'enviament d'un formulari d'alta. L'usuari, en aquest cas, haurà de proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l'usuari s'obliga a:

  • Facilitar les dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat
  • Actualitzar les dades de registre perquè aquests continuïn sent veraces, exactes i completes.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d'usuari i de la seva contrasenya, així com a mantenir tots dos en secret. Serà de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari mantenir la confidencialitat del seu nom d'usuari i de la seva contrasenya, assumint personalment qualssevol activitats que es realitzen o que tinguin lloc mitjançant la utilització dels mateixos.

L'usuari podrà cancel·lar i desactivar el seu registre en qualsevol moment utilitzant el seu nom d'usuari i la contrasenya. L'usuari reconeix i accepta que el Grup idcsalud es reserva el dret a cancel·lar els registres que estiguin inactius durant un període de temps raonable.