Les transfusions de sang són un dels procediments més emprats en la medicina moderna. Tanmateix, no sempre són imprescindibles, i de vegades se’n fa un ús abusiu. Això no representa només una despesa de milers de milions d’euros a l’any i un mal ús d’un bé escàs que s’obté a partir de la donació altruista de la població, sinó que també –i sobretot– incrementa les complicacions que els pacients poden patir i n’allarga els temps de recuperació. És per això que en els darrers anys s’ha cercat la manera de racionalitzar-ne la utilització sense que això representi mai un perjudici per al pacient.

D’aquesta manera va néixer el Patient Blood Management (PBM), un programa que té l’objectiu de millorar els resultats clínics tot reduint o eliminant la necessitat de les transfusions de sang. Se cerca així millorar la salut i les cures dels pacients alhora que es preserva un bé social com la sang. Paral·lelament, aquesta estratègia ha demostrat la capacitat que té de reduir costos. Per a valorar el grau de maduresa d’aquest programa als hospitals que l’apliquen, fa tres anys va néixer el Maturity Assessment Patient Blood Management (MAPBM), els resultats del qual s’han publicat recentment.

Dr. Xavier Soler_Teknon (1)

El Centre Mèdic Teknon hi ha estat un dels més destacats: ha obtingut els millors resultats pel que fa a estructura i destaca sobretot en l’organització del Centre i els protocols, i també en la formació, tant de professionals com dels pacients mateixos. Aquest bon resultat es deu al fet que Teknon és pionera a l’Estat en l’aplicació d’aquest innovador concepte de medicina, i és l’únic centre que ofereix un servei transversal en medicina i cirurgia sense sang que és capaç d’abordar totes les especialitats medicoquirúrgiques, fins i tot les de més complexitat, com ara les cirurgies cardíaques, oncològiques i ortopèdiques. Segons el Dr. Xavier Soler, coordinador mèdic de la Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang i Responsable de la Unitat de Medicina Intensiva de Centre Mèdic Teknon, "el nostre baix índex transfusional en processos quirúrgics complexos s'aconsegueix detectant i tractant molt precoçment l'anèmia en els pacients que han de ser intervinguts, i aplicant processos intraoperatoris de recuperació sanguínia, de minimització del sagnat intrahospitalari i amb el tractament de l'anèmia postoperatòria, cosa que facilita la recuperació del pacient i redueix els requeriments transfusionals".

Xifres significatives

Nombrosos estudis científics demostren que els pacients als que s’ha practicat una transfusió presenten una pitjor evolució postoperatòria i una mortalitat més elevada. Així ho demostren les dades que s’han obtingut en aquest MAPBM, que també assenyalen que els malalts que reben una transfusió tenen una estada hospitalària mitjana més llarga que els que no la reben.

I no només això; també hi ha dades que demostren que la incidència de complicacions és més elevada en els pacients transfosos. Així, els pacients que s’han sotmès a una intervenció de maluc i se’ls ha practicat una transfusió presenten un increment de les complicacions d’un 13%; i els de vàlvules cardíaques, d’un 19%. Però és que en els casos d’una operació de genoll, aquestes complicacions s’incrementen en fins a un 41%; i els de fractura de fèmur, en un 69%.

Les dades que ha obtingut aquest darrer any el Centre Mèdic Teknon el situen entre un dels hospitals de referència pel que fa a la reducció del nombre de transfusions en diversos procediments quirúrgics. Destaca principalment en les pròtesis de maluc, en què només un 5% dels pacients ha necessitat una transfusió, enfront del 20,3% de la mitjana nacional. I encara són molt més significatives les intervencions de vàlvules cardíaques (amb menys d’un 12%,enfront del 60,2% de la mitjana) o de les fractures de fèmur (amb menys d’un 9%, davant del 48,8% de la mitjana). També és avinent d’assenyalar la reducció en les pròtesis de genoll, en què menys d’un 5% ha necessitat una transfusió, enfront del 12,7% de la mitjana.

Un projecte per a ajudar a millorar els resultats clínics

El projecte MAPBM s’inicia el 2014 amb el disseny d’una proposta de model conceptual d’anàlisi basat en una matriu de maduració que inclou les quatre dimensions necessàries d’un procés de transformació –organització, formació, processos i tecnologia– estructurades en un format de tipus "quadre de comandaments", amb els indicadors de qualitat principals en el PBM, i relacionats amb els resultats de transfusió i els outcomes –mortalitat, estada, complicacions i reingressos a trenta dies–.

El 2015 es fa el primer test del model amb una prova pilot de vuit hospitals de diferents nivells de complexitat i titularitat. El 2016 s’efectua la validació del model amb 21 hospitals de diferents comunitats autònomes i dos anys de dades (2014, 2015), que incloïen 30.017 episodis. Ara, el 2017, han estat un total de 32 els hospitals que s’han valorat.