Amb l’objectiu de millorar l’atenció als pacients i oferir els avenços més innovadors en el tractament de la patologia cardiovascular, el Centre Mèdic Teknon, pertanyent al grup Quirónsalud, ha posat en marxa el primer quiròfan híbrid. Es tracta d’una sala quirúrgica equipada amb una plataforma de teràpia guiada per imatge d’última generació que permetrà fer operacions mínimament invasives, alhora que ajudarà a augmentar la seguretat del procediment i accelerar la recuperació dels pacients. Es tracta d’un quiròfan de grans dimensions acoblat a un sistema de raigs X d’última generació, en què és possible practicar tant intervencions quirúrgiques pròpiament dites amb el suport òptim de les tècniques d’imatge, com intervencions coronàries i de patologia cardíaca estructural guiades també per raigs X, tomografia computada i ecografia. Aquestes darreres es duen a terme a partir d’un petit accés cutani i vascular a través del qual circulen els materials i les pròtesis destinats al guariment de la malaltia. Aquest tipus d’intervencions, en fase de creixement exponencial arran de la morbiditat més baixa que comporten, condicionen una recuperació més ràpida i una estada hospitalària més curta dels pacients, sense restar-ne eficàcia. Quirofanhibrid_2

L’equip, que rep el nom d’Azurion, ha estat desenvolupat per Philips, que ha aconseguit una usabilitat semblat a la de la tecnologia mòbil. Aquesta tecnologia permet, tant al cirurgià cardíac com al cardiòleg intervencionista, d’aplicar als seus procediments les bondats de sofisticades tècniques d’imatge en un entorn app, treballar en paral·lel i programar amb antelació una gran quantitat de tasques que els faciliten la feina. La plataforma compta amb un disseny ergonòmic d’avantguarda i una interfície semblant a la d’una tauleta, que resol el problema de la usabilitat dins d’un entorn complex –pel maneig simultani de diverses eines d’imatge– i crític –per la rapidesa d’actuació que comporten aquest tipus d’intervencions–. Amb aquest equip es garanteix un maneig intuïtiu, fàcil i de precisió màxima per al professional i s’afavoreix el treball en paral·lel de diferents professionals, de manera que es minimitzen errors i es guanya seguretat per als pacients. A més, per primera vegada es reuneixen dos aspectes fonamentals que redunden en benefici tant dels pacients com dels professionals: una qualitat d’imatge òptima amb una dosi de radiació mínima.

D’altra banda, una altra de les grans virtuts que també presenta aquest quiròfan híbrid és la versatilitat. S’hi poden dur a terme múltiples i diferents procediments diagnòstics i terapèutics en l’àmbit de la patologia coronària, la patologia cardíaca estructural, l’ablació d’arrítmies cardíaques, el diagnòstic i tractament percutani de la patologia vascular perifèrica i de grans vasos, la neurologia vascular…

Intervencions mínimament invasives

Quirofanhibrid

Un trauma físic menor per al pacient, una recuperació més ràpida després de la intervenció i menys risc d’infeccions i complicacions postoperatòries. Aquestes tres són les claus que estan convertint la cirurgia mínimament invasiva en l’estàndard dels procediments quirúrgics actuals. El fet de poder practicar molts dels tractaments de manera percutània (a través d’una petita incisió, o fins i tot una punció de la pell), accedint a partir d’allà a l’espai vascular que condueix al cor guiats per les tècniques d’imatge, tal com aquest quiròfan permet fer, accelera la recuperació i minimitza la possibilitat de determinades complicacions, com per exemple les infeccions. En conjunt, representen unes millores per als pacients, que veuen com se’ls redueixen els temps d’hospitalització i poden recuperar las seva vida quotidiana amb més rapidesa. Segons el Dr. Juli Carballo, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital El Pilar i el Centre Mèdic Teknon, "la disponibilitat d’un quiròfan híbrid d’aquestes característiques permet oferir als pacients l’accés a tècniques intervencionistes menys invasives i alhora eficaces, emprades cada vegada amb més freqüència, amb les que es poden resoldre patologies freqüents de l’àmbit cardiovascular. Avui dia és possible substituir una vàlvula cardíaca obrint una petita incisió a l’engonal. Això determina que el pacient abandona l’hospital de seguida que han transcorregut escassos dies i és capaç de reprendre les activitats rutinàries de manera ràpida, sense necessitat de veure’s immers en un llarg període de recuperació".

Aposta per la innovació

La instal·lació d’aquest nou quiròfan híbrid que permet integrar diferents tècniques d’imatge d’ús ràpid, senzill i intuïtiu, respon a l’estratègia seguida pel Centre Mèdic Teknon d’apostar per la innovació tecnològica i assistencial. Un compromís que ha portat la clínica a posar en marxa d’altres iniciatives com la cirurgia sense sang. Es tracta d’estratègies destinades a reduir l’ús de sang i els derivats d’aquesta; aquestes reduccions tenen un paper important pel que fa a minimitzar determinats tipus de complicacions i facilitar la recuperació dels pacients que s’han de sotmetre a intervencions quirúrgiques.

Tal com apunta el Dr. Xavier Ruyra, director de l’Institut Cardiovascular i del Programa de cirurgia cardíaca del Centre Mèdic Teknon, "el quiròfan híbrid Philips Azurion és el més modern de la seva classe. Aquesta nova sala posiciona el CM Teknon com un referent de la cardiologia en l’àmbit privat i obre un ventall enorme de possibilitats terapèutiques per a tractar les patologies cardiovasculars de manera menys agressiva i amb els millors resultats de la cardiologia moderna. És la demostració que el grup Quirónsalud aposta per la innovació, la qualitat assistencial i la cerca continuada de l’excel·lència mèdica".

Aquesta i d’altres iniciatives han servit perquè el centre hagi rebut la Joint Commission International, un segell d’or en l’atenció mèdica mundial. Es tracta de l’acreditació sanitària més prestigiosa, que garanteix al pacient que el centre compleix d’uns estàndards de qualitat elevats, reconeguts a nivell internacional