Rinoplàstia

Què és la rinoseptoplàstia o rinoplàstia estètica i funcional?

Es tracta del procediment quirúrgic consistent a corregir de manera integral les deformitats del nas. D’aquesta manera, la seva finalitat és la correcció dels defectes i, al mateix temps, el manteniment o correcció de la funcionalitat nasal per permetre una correcta funció respiratòria.

Rinoplastia
L’abans i el després d’una operació de rinoplàstia estètica funcional

Quines proves es necessiten per planificar la cirurgia?

Endoscopia nasal

L’elemental és l’examen de les fosses nasals a través de la rinoscòpia nasal, l’endoscòpia nasal i l’anàlisi extern de la piràmide nasal per determinar juntament amb el pacient com dur a terme la correcció de la piràmide nasal i aconseguir l’harmonia facial desitjada.

De vegades hem de realitzar altres exàmens complementaris, com per exemple les proves d’imatge

Com es du a terme la cirurgia?

Es realitza amb anestèsia general i el procediment és endonasal (és a dir, per dins del nas) sense incisions externes (només en casos específics; amb prèvia aprovació del pacient es porta a terme alguna petita incisió que, al cap d’unes setmanes, és imperceptible). Durant la cirurgia es corregeixen els defectes interns i externs del nas. En acabar la cirurgia es col·loca un taponament nasal i una protecció externa (una fèrula) durant uns dies amb la finalitat de protegir el treball realitzat.

Com és possible canviar la forma del nas sense incisions externes?

En primer lloc, cal tenir en compte que el nas està compost d’ossos i cartílags. Així doncs, cada nas és el resultat de la forma dels elements que el componen. En la base nasal o part inferior depèn de la forma dels cartílags i dels ossos. D’altra banda, en la part superior depèn de la forma dels cartílags superiors i dels ossos propis nasals.

La cirurgia es du a terme mitjançant incisions endonasals estratègicament dissenyades per poder abordar cada una d’aquestes estructures i realitzar-hi canvis. Els més usuals són la reposició de cartílag, la fractura d’os o la reducció cartilaginosa.

El postoperatori: Com és?

Durant els primers dies el nas estarà taponat i el pacient respirarà per la boca. A priori no sol ser una cirurgia dolorosa, tot i que el taponament és una mica molest. Pot ser que la cara s’inflami una mica o que hi aparegui algun hematoma. Normalment, al cap de poques setmanes, el pacient pot fer vida amb total normalitat evitant traumatismes sobre la zona intervinguda. Per aquesta raó és aconsellable no practicar esports de contacte sense la protecció adequada durant uns mesos.

Quin risc hi ha?

Tot procediment quirúrgic amb anestèsia general implica un risc mínim de complicacions a causa de l’anestèsia i del sagnat. No obstant això, en pacients sense malalties de base importants, aquest risc es redueix. En qualsevol cas, la història clínica detallada i els exàmens preoperatoris valoren el risc concret de cada pacient, per la qual cosa permeten evitar la majoria de complicacions possibles.

Qui és la doctora Núria Mir Ulldemolins?

Dra. Núria Mir

La doctora Núria Mir Ulldemolins és metgessa otorinolaringòloga. Actualment és Cap de Servei d’Otorinolaringologia de l’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet i Vocal de la Secció Cirurgia Plàstica Facial de la Societat Espanyola d’Otorinolaringologia.

Núria Mir es va formar com a resident MIR en Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. En la seva trajectòria professional la rinoseptoplàstia i la cirurgia facial ocupen un lloc principal: la doctora Mir ha realitzat cursos i estades amb cirurgians experts en rinoplàstia, com el doctor G. Aiach a París, ha publicat sobre la rinoseptoplàstia i participa habitualment en cursos, congressos i conferències sobre rinoseptoplàstia.

A més, és doctorada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i té el màster en Medicina i Cirurgia Cosmètica per la Universitat de Barcelona.