Janina Turón

JaninaTuron i Sans

Especialitat:
Neurofisiologia Clínica
Especialitats:
  • Electromiografía
Hospitals on treballa:
  • Centro Médico Teknon
Informació general

Janina Turon i Sans és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en Neurofisiologia Clínica (Hospital Universitari de Bellvitge). Metge adjunt a la Unitat de Malalties Neuromusculars (MNM) del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de Barcelona on la seva tasca es centra en els estudis neurofisiològics dels pacients de la Unitat i de l'àrea de influència de l'hospital, electromiografia de malalties neuromusculars i traumatisme de nervi i en Unitat Multidisciplinària d'Esclerosi Lateral Amiotròfica.

La seva tasca assistencial al Centro Médico Teknon ha estat dedicada i especialitzada des de l'any 2003 als estudis neurofisiològics de diagnòstic i de seguiment del traumatisme de nervi (com poden ser les lesions traumàtiques del plexe braquial o qualsevol lesió de nervi perifèric) i en general de totes les malalties neuromusculars.

Ha estat professora del curs Multidisciplinary Peripheral Nerve Disorders. Federation of European Societies for Surgery of the Hand. Santander.

Professora del Master d’electrodiagnòstic neurològic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona "Traumatismo de nervio agudo (nerve injury)", des de 2005. Professora del curs de malalties neuromusculars , taller d'electromiografia. Hospital de Sant Pau-Universitat Autònoma de Barcelona.

En els últims anys la seva tasca investigadora s'ha orientat en les malalties neurodegeneratives com l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). Projectes d'investigació de deteriorament cognitiu en ELA en Unitat Funcional d'ELA i Unitat Funcional de Demències de l'Hospital Universitari de Bellvitge, beca Mútua Madrileña (2013-2015) i estada en el California Pacific Medical Center- The Forbes Norris MDA/ALS Research and Treatment Center.

Formació Acadèmica.

  • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Especialista en Neurofisiologia Clínica, Hospital Universitari de Bellvitge.

Àrees d'investigació.

  • Electromiografia i traumatisme de nervi.
  • Electromiografia i síndromes frontotemporals.
  • Deteriorament cognitiu en ELA. Ús diagnòstic de PET cerebral en ELA/Demència frontotemporal.