Mama

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que ens permet valorar l'estructura de la glàndula mamària, així com la composició sòlida o líquida dels nòduls mamaris detectats en la mamografia i el seu aspecte benigne o maligne.