Test CardioChip ®

Identificar els marcadors que predisposen a una malaltia cardiovascular, clau per a un diagnòstic precoç

Les malalties cardiovasculars són aquelles patologies relacionades amb el cor i els vasos sanguinis (venes, artèries i capil·lars). Existeixen diversos tipus de malalties cardiovasculars, tot i que les més comunes són l'infart agut de miocardi, la insuficiència cardíaca, l'arítmia i l'angina de pit.

Segons la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), més de 3 de cada 10 defuncions que es produeixen a Espanya es deuen a una malaltia cardiovascular. Però a part de ser la primera causa de mort, segons la SEC també constitueixen la primera causa d'estades hospitalàries (prop de 5 milions d'hospitalitzacions l'any).

Per aquesta raó és indispensable identificar els factors de risc "modificables" per a la prevenció d'accidents cardiovasculars. Una dieta malsana, el consum d'alcohol, el tabaquisme, la hipertensió arterial, lahipercolesterolèmia (colesterol total elevat), així com l'obesitat del perímetre abdominal i la inactivitat física constitueixen els factors de risc "modificables" més habituals.

Tot i això, tan sols el 15% dels diagnòstics cardiovasculars es detecten en persones identificades com a factor de risc. Segons l'OMS, el 85% restant de les patologies cardiovasculars es desenvolupen en individus amb un índex de risc baix o moderat. Tot i que l'aparició de malalties cardiovasculars sigui un aspecte multifactorial, la part genètica és important ja que predisposa en menor o major mesura el pacient.

¿Què és CardioChip ®?

CardioChip ® és un estudi de les 11 variants genètiques associades a l'infart de miocardi, així com altres malalties cardiovasculars com l'angina de pit, la revascularització coronària (Bypass) i altres malalties coronàries.

L'anàlisi també consta de l'estudi de més de 120 varietats vinculades als factors de risc comuns en les malalties cardiovasculars, com el tabaquisme, l'obesitat, el colesterol o la diabetis.

D'aquesta manera, CardioChip ® ofereix informació genètica i clinicobioquímica del pacient i proporciona un assessorament genètic personalitzat en cada cas.

Com es realitza?

Per a la realització d'una anàlisi CardioChip ® tan sols és necessària una mostra de saliva que el pacient ha de lliurar al laboratori. Per realitzar aquesta anàlisi és necessari que el pacient no fumi, mengi, mastegui ni begui res els 30 minuts previs a l'obtenció de la mostra.

Els resultats estaran disponibles en un termini de 40 a 42 dies laborables.

Quines avantatges ofereix el test?

Les noves tècniques de cribratge genètic utilitzades per dur a terme l'anàlisi CardioChip ® permeten detectar de forma exhaustiva els marcadors que predisposen a una malaltia cardiovascular més enllà dels factors merament hereditaris. D'aquesta forma es pot diagnosticar una patologia cardiovascular en un estadi inicial.

La realització del test CardioChip ® no substitueix la visita amb un especialista. En cas que pateixi qualsevol factor de risc és important que acudeixi al seu metge.