Test d'Intolerància Alimentària

Què és la intolerància als aliments?

La ingesta d'un determinat aliment pot provocar a l'organisme una reacció inesperada. Una hipersensibilitat alimentària que es pot manifestar de dues maneres:

 • Al·lèrgia alimentària, que es produeix quan un o més aliments afecten al sistema immunològic i provoquen que aquest s'activi amb l'al·lèrgen causant que provoca reaccions el sistema (picor, tos, trastorns respiratoris, etc.). Quan es produeix una al·lèrgia, s'ha d'eliminar l'aliment del cos.
 • Intolerància alimentària. És un tipus d'hipersensibilitat no al·lèrgica, en la qual hi estan involucrats els mecanismes immunològics, tòxics, enzimàtics o psicològics, entre altres, i que afecta al metabolisme.

Per què es produeix la intolerància alimentària?

La intolerància alimentària es produeix quan el cos no és capaç de digerir correctament un aliment o un dels seus components.

A nivell intestinal, el sistema immune ha de discriminar entre aquells antígens que són nocius i aquells que són beneficiosos per a l'organisme. No obstant, una sensibilització inapropiada propicia la generació d'anticossos enfront les proteïnes dels aliments o la flora intestinal comensal. Això podria portar a malalties cròniques.

Un gran nombre de persones presenten algun grau de sensibilitat vers a alguns aliments. Tot i això, moltes vegades aquesta sensibilitat resulta indetectable si el pacient no se sotmet a una anàlisi específica.

Què és?

És la prova que permet detectar la presència d'anticossos IgG específics vers als 109 extractes alimentaris per conèixer a quins aliments és "sensible" el pacient i poden ser perjudicials per a ell.

En què consisteix la prova?

El test es basa en una senzilla extracció de sang a través de la qual es poden conèixer quins són els aliments potencialment nocius per al pacient. D'aquesta manera, es facilita a l'especialista una informació de valor, i li permet realitzar una avaluació més concisa i una millor prescripció dietètica.

A l'informe, segons els nivells de resposta dels anticossos, cada aliment genera una barra progressiva de diferent color:

 • Aliments que s'han d'evitar: és recomanable eliminar-los de la dieta durant 6 mesos i introduir-los posteriorment de manera progressiva.
 • Aliments que s'han de variar: s'inclouen els aliments que presenten un baix nivell d'anticossos. És recomanable consumir-los com a màxim cada 4 o 5 dies.
 • Aliments que es poden prendre sense restricció: són tots aquelles que no generen nivells evidents d'anticossos a l'organisme, motiu pel qual no hi ha restricció en el seu consum.

El pacient ha d'acudir al laboratori per a l'extracció de sang amb un dejuni de 4 hores.

Per poder realitzar-se la prova, el pacient ha d'estar un mes sense prendre cap medicament que contingui corticosteroides.

Quan no és recomanable la realització d'aquest test?

El test d'intolerància alimentària no és recomanable en els casos de:

 • Investigació d'una possible malaltia celíaca
 • Investigació d'intolerància a la lactosa
 • Investigació d'al·lèrgia

Què caracteritza el text d'intolerància alimentària que es realitza a Centro Médico Teknon?

La prova que es porta a terme a Centro Médico Teknon busca la precisió diagnòstica a través de l'estudi d'aquells aliments comuns en la dieta del pacient i que, d'una manera o altra, poden arribar a perjudicar la salut. Una anàlisi que s'allunya dels tests convencionals que poden analitzar un nombre més gran d'aliments però que no acostumen a ser habituals en la dieta del pacient com la llet de camell, el caviar o les llavors de lli.

Què és important en una dieta equilibrada?

És molt important mantenir una dieta variada. A part de ser beneficiosa per a la salut, ajuda a obtenir l'equilibri nutricional apropiat.

Tal com s'estableix a les regles de la dieta de la rotació, no s'ha de consumir el mateix aliment si no han passat quatre dies des de la seva última ingesta.

Així mateix, s'haurien d'evitar els aliments vers els quals es presenti un nivell elevat d'IgG durant un període de 4 a 6 mesos. Passat aquest temps, es podran introduir seguint la dieta de rotació, sempre en petites quantitats i de manera progressiva.

Recomanacions generals

 • En cas que estigui prenent algun medicament, s'ha de consultar al facultatiu, ja que alguns aliments influeixen en la biodisponibilitat o l'acció farmacològica d'aquests.
 • En cas que presenti al·lèrgia a algun aliment, aquest no s'ha de consumir independentment del resultat obtingut mitjançant aquest assaig. S'ha de consultar a l'al·lergòleg.
 • En el cas d'embarassades, nens i pacients amb patologies associades al consum d'aliments, és necessari que consultin al facultatiu per establir un criteri de substitució d'aliments amb la finalitat d'evitar carències nutricionals.
 • És molt important saber que alguns aliments comparteixen determinats antigènics comuns, i que poden provocar reacciones semblants a les que es produeixen quan es consumeixen.
 • Molts aliments contenen ingredients no coneguts. S'ha de mirar amb atenció les etiquetes.