Test de Detecció del Nivell d'Estrès

L'estrès, una resposta del nostre organisme a agents externs

L'estrès és la resposta automàtica del nostre organisme davant d'estímuls externs que resulten amenaçadors o desafiants i que requereixen la mobilització de recursos físics i mentals per afrontar aquests canvis. Tots aquests processos estan regulats de forma molt precisa per eixos hormonals.

Tot i que un cert nivell d'estrès és positiu per mantenir-nos alerta i respondre als reptes del dia a dia, quan aquesta pertorbació es prolonga o s'intensifica en el temps té efectes perjudicials per a la salut.

L'exposició constant i mantinguda a situacions estressants produeix una desregulació hormonal que porta a l'aparició de nombrosos signes (com el descens de la resposta immunològica, l'augment de la taxa d'infeccions o l'acumulació de greix a la cintura i la retenció d'aigua i sodi), i que pot derivar en un estat patològic generalitzat.

Com es pot detectar l'estrès?

Tot i que el diagnòstic sempre ha d'estar supervisat per un professional, existeixen diversos símptomes que poden alertar el pacient. Es distingeixen 4 tipus de símptomes:

  • Símptomes cognitius: pèrdua de la memòria, incapacitat per concertar-se, preocupació constant, etc.
  • Símptomes emocionals: canvis d'humor, irritabilitat, sensació de soledat i aïllament, sentiment d'aclaparament, etc.
  • Símptomes físics: mal de cap, nàusees i mareigs, disminució del desig sexual, diarrea o estrenyiment, sudoració, etc.
  • Símptomes conductuals: menjar de més o de menys, dormir més o menys, aïllar-se del grup social, etc.

Què analitza el test de detecció del nivell d'estrès?s?

L'equilibri entre les hormones adrenals- cortisol i deshidroepiandrosterona (DHEA-S) - és de vital importància per modular la resposta a l'estrès. Quan la situació que provoca l'estrès es fa més duradora o s'intensifica, pot conduir a una situació d'esgotament adrenal amb dèficit d'ambdues hormones.

El test de detecció del nivell d'estrès mesura l'activitat d'aquestes hormones durant els estímuls que rebem al llarg del dia.

Com es realitza aquest test?

L'anàlisi es realitza mitjançant mostres de saliva que s'han de prendre en diferents moments del dia. Per aquesta raó el pacient rebrà un equip per a l'obtenció de les mostres. L'equip amb les mostres obtingudes durant el dia s'haurà de lliurar al laboratori per a l'anàlisi dels resultats.

Com que el cortisol té un bioritme circadià (valors màxims per al matí fins arribar a valors mínims a mitjanit), els mesuraments es realitzen a les 8.00, a les 12.00, a les 16.00 i a les 24.00 hores.

En canvi, els nivells de DHEA-S són més estables durant el dia i tan sols s'efectuen dos mesuraments: a les 12.00 i a les 16.00 hores.

Quins resultats ofereix aquesta prova?

Els resultats consten de l'anàlisi del nivell d'estrès del pacient i d'un informe personalitzat dels resultats. A més, també inclou les gràfiques en les quals es mostren els bioritmes de cortisol i DHEA-S en els diferents moments del dia.

Els resultats del test de detecció del nivell d'estrès estan disponibles en un termini de 10 dies laborables.

L'anàlisi de detecció del nivell d'estrès no substitueix la visita amb un especialista.