Test Obeschip

Genètica i obesitat: com controlar el pes?

L'obesitat s'entén com una sobreacumulació excessiva de greix en l'organisme que es mesura sobre la base del càlcul de l'Índexde Massa Corporal (IMC = pes en KG / alçada en m2). Quan l'IMC supera els 30 punts es considera que la persona pateixobesitat. Tot i que la obesitat és una malaltia que té un important component genètic, els hàbits de vida saludables són clau perevitar-la.

Actualment, hi ha un test que es realitza mitjançant l'anàlisi d'una mostra de saliva, que permet conèixer aquells aspectes en els quals la genètica no sigui tan favorable i així contrarestar adaptant els nostres hàbits de vida.


* La recollida de mostra de saliva per al test Obeschip es realitza de dilluns a dijous de 8 a 20 hores i els divendres de 8 a 13hores.

Què és?

El test obeschip és un estudi nutrigenètic que es realitza a partir de l'ADN que conté una mostra de saliva, aportant informació que pot ser útil perquè el seu especialista pauta les mesures preventives i/o terapèutiques adequades al seu historial.

Quins aspectes analitza?

Analitza 30 polimorfismes de 12 gens que es relacionen amb la predisposició a patir sobrepès o obesitat.

Els camps d'estudi que comprèn són:

  • Si hi ha predisposició genètica a patir obesitat
  • Equilibri energètic - gens que es relacionen amb l'absorció, transport, emmagatzematge i metabolisme dels àcids grassos mono i poliinsaturats
  • Regulació de la gana, sacietat i ingesta emocional
  • Pèrdua de pes en resposta a l'exercici

Aquest test ofereix una ajuda en el tractament de l'obesitat. L'informe de resultats ha de ser valorat per un professional sanitari que conegui la història clínica de l'usuari a l'efecte de pautar recomanacions dietètiques i sobre estils de vida.

Quan tindré els resultats?

El termini de lliurament és de 20 dies laborables (dilluns a divendres).