Fases
Fases

Fases

Quines són les fases del nostre tractament?

Abans de dur a terme un tractament és essencial obtenir un diagnòstic etiològic, és a dir, que determini l’origen o la causa. Una consulta de mal alè preveu tres passos fonamentals: diagnòstic, tractament i control.

  • Diagnòstic (o estudi de l’alè): consisteix a trobar la causa de l’halitosi. En aquesta primera visita s’obtenen totes les dades mèdiques rellevants per al diagnòstic (anamnesi) i s’efectuen una sèrie de procediments amb l’objectiu d’establir el diagnòstic etiològic: recollida de mostres de bacteris, saliva i d’alè (aire espirat). És fonamental acudir a aquesta visita sense haver menjat, begut o fet cap higiene oral les dues hores anteriors a la visita.
  • Tractament: no hi ha un únic tractament per combatre l’halitosi. El tractament més adequat serà el més actual i eficaç d’acord amb la causa descoberta a través del diagnòstic.
  • Control: aquesta fase s’inicia després de la remissió de l’halitosi i és necessària per a instruir el pacient sobre les mesures preventives i els procediments que ha de seguir per assegurar el manteniment dels resultats obtinguts.