1.VPH_web_21.VPH_web_2
prevencioncancerprevencioncancer

Càncer anal

El càncer anal presenta un retard important el diagnòstic. A l'etapa precoç del càncer anal, les taxes de supervivència a 5 anys superen el 80%, mentre que si la malaltia està disseminada les taxes de supervivència a 5 anys són del 30%.

Certs grups populacionals presenten un risc més elevat de patir càncer anal. Entre els factors de risc hi ha les infeccions de transmissió sexual, la immunodepressió i el tabaquisme.

Els estudis clínics demostren un benefici en el cribratge de rutina de la displàsia anal.