faq largafaq larga

Preguntes freqüents

Resol tots els teus dubtes

Quines pràctiques sexuals poden comportar més risc de contraure el Virus del Papil·loma Humà?

Més del 50% de les persones sexualment actives resulten infectades almenys una vegada a la seva vida pel VPH a través del contacte sexual genital, anal i or-genital. El pic més gran de prevalença del Virus del Papil·loma Humà (VPH) es registra en dones d'entre 20 i 24 anys i en homes d'entre 25 i 35 anys, ja que la presència del VPH està directament relacionada amb l'activitat sexual i el nombre de parelles sexuals.

Tot i això, la major incidència d'infeccions pel VPH es troba en homes que tenen relacions amb homes -en aquest grup de població la prevalença se situa entre el 60 i 70%- i en homes que tenen relacions amb homes que són seropositius encara és més gran. En aquest grup de població la incidència del VPH d'alt risc, el tipus de VPH causant de lesions precanceroses anogenitals, arriba fins a un 80%.

La utilització del preservatiu no elimina el risc de contraure la infecció del VPH.
La presència de condilomes genitals o anals o algun altre antecedent d'infecció genital del VPH, la immunodepressió com el VIH i la presa regular de corticoides són factors de risc que cal tenir en compte.

Quins són els signes i símptomes de la displàsia anal i del càncer anal?

La majoria de vegades, la displàsia anal i el càncer anal micro invasiu són asimptomàtics i només es poden detectar a través d'una anoscòpia d'alta resolució i una biòpsia.

A mesura que les lesions creixen poden associar-se a diferents símptomes com sagnat anorectal, sensació d'un bony o massa a nivell anal, dolor, coïssor persistent o recurrent i potser supuració anal. Aquests símptomes són molt comuns a altres patologies proctològiques com hemorroides, fistula anal, fissura... per tant davant aquests símptomes és important fer una valoració coloproctològica.

La realització d'una anoscòpia d'alta resolució té algun risc per al pacient? És un procediment dolorós?

L'anoscòpia d'alta resolució no te cap risc per al pacient. Com a únic efecte el pacient pot notar molèsties passatgeres deguts a la introducció de la sonda a l'anus. Un cop realitza la prova el pacient pot fer vida normal.

Com és la preparació per fer una anoscòpia? Podré fer vida normal després de la prova?

L'anoscòpia d'alta resolució no requereix cap tipus de preparació prèvia, es fa de forma ambulatòria i dura entre 15-20 minuts. Després de la prova podreu tornar a realitzar les seves activitats habituals.