Septoplàstia

La septoplàstia és la cirurgia que s’utilitza per corregir deformitats de l’envà nasal (la paret que separa les dues fosses nasals), ja siguin congènites o provocades per un traumatisme.

Pot combinar-se amb altres tipus de cirurgia funcional, com la cirurgia endoscòpica nasosinusal, cirugia de cornets, cirurgia de la vàlvula nasal. Quan es combina amb la cirurgia estètica nasal, parlem de rinoseptoplàstia.

La cirurgia es practica per l’interior de les fosses nasals, sense cicatrius externes visibles.

La cicatrització definitiva de les estructures operades i la regeneració de la mucosa tarda entre sis i divuit mesos des de la intervenció.

Generalment la septoplàstia es realitza amb anestèsia general o amb anestèsia local i sedació, depenent de la complexitat de cada cas. En alguns casos es pot fer només amb anestèsia local.

La intervenció dura entre 15 i 45 minuts i es realitza a quiròfan.

La septoplàstia corregeix els símptomes característics de les alteracions de l'envà nasal:

  • dificultat en la respiració pel nas
  • dolor a la cara i el cap
  • sensació de sequedat al nas
  • mucositat excessiva
  • sagnat nasal freqüent
  • alteracions estètiques
  • alteracions olfactives

Si a part de la desviació de l’envà nasal el pacient pateix alguna malaltia nasal (rinitis, pòlips, etc.), per obtenir el màxim benefici de la cirurgia caldrà acompanyar-la d’un tractament de la malaltia de base i d’un enfocament global de la persona.