Vésico prostàtica

Tècnica ultrasonogràfica transabdominal no invasiva que requereix una correcta repleció vesical per poder visualitzar: a) la morfologia i la mida de la pròstata i de les vesícules seminals; b) les parets de la pròstata i de les vesícules seminals; c) les parets i l'interior de la bufeta urinària. Indicada per a la valoració d'un augment de la mida prostàtica, processos inflamatoris per descartar tumoracions de bufeta, quantificar el residu post-miccional, etc.