RM Axil·lar

RM Axil·larRM Axil·larProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de l'axil·la mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. Està indicada per a l'estudi de ganglis axil·lars, per diferenciar lesions quístiques de contingut hemorràgic (hematomes post-quirúrgics), sòlides, etc. En alguns casos caldrà emprar contrast paramagnètic (Gadolini) per completar l'estudi.