RM d'Abdomen

RM d'AbdomenRM d'AbdomenProva diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de l'abdomen mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. En aquesta exploració s'inclouen el fetge, el pàncrees, la melsa, la via biliar, la vesícula biliar, les glàndules suprarenals, els ronyons, l'aorta abdominal, la vena cava inferior, l'estómac, el duodè, etc. En alguns casos caldrà emprar contrast paramagnètic (Gadolini) per caracteritzar les lesions.