RM de Pròstata (pròstata endorectal + espectroscòpia)

RM de Pròstata (pròstata endorectal + espectroscòpia)RM de Pròstata (pròstata endorectal + espectroscòpia)Prova diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de la glàndula prostàtica mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. S'utilitza una bobina endorectal per obtenir imatges de màxima definició anatòmica de la pròstata i permetre fer l'estudi espectroscòpic (estudi a nivell molecular que ajuda a diferenciar les cèl·lules d'origen maligne o tumoral). També es realitza l'estudi amb contrast paramagnètic, que aporta una millor definició tissular. Aquesta prova dura uns 40 minuts, durant els quals el pacient haurà d'estar el més quiet possible. Requereix una neteja del còlon com a preparació prèvia. Aquesta prova està especialment indicada en aquells pacients amb sospita de neoplàsia de pròstata, amb neoplàsia de pròstata coneguda per l'estadiatge tumoral, per a l'estudi de localització del tumor prostàtic com a guia o mapa per a la biòpsia, per al seguiment dels pacients amb neoplàsia de pròstata tractats amb tractament quirúrgic o radioteràpic, davant d'una sospita de reincidència de la neoplàsia de pròstata, etc.