Gammagrafia pulmonar amb Gali 67

Està indicada en la detecció d'inflamació/ infecció pulmonar i mediastínica, especialment en pacients immunodeprimits; en la valoració i el seguiment de malalties inflamatòries granulomatoses, com la sarcoïdosi; i en la valoració i el seguiment de la toxicitat pulmonar induïda per drogues. L'adquisició de les imatges dura 20-40 minuts i es realitza a les 48-72 hores de l'administració del traçador.