Colesteatoma

Imagen por TC de un colesteatoma

El colesteatoma és un tumor benigne de l’orella format per un cúmul de pell que creix de manera desordenada i progressiva, i que afecta inicialment al timpà i als ossets (martell, enclusa i estrep).

Alguns dels símptomes que produeix són vertigen i pèrdua completa i irrecuperable de l’audició, paràlisi facial (si comprimeix el nervi que mou la cara), meningitis i abscés cerebral, quan envaeix estructures cerebrals, o, si ha evolucionat lliurement i sense tractament, hipoacúsia i supuració.

En general, la seva evolució és lenta i indolora, per això alguns pacients no acudeixen a l’otorinolaringòleg fins que la malaltia ja ha començat a complicar-se. El seu tractament és sempre quirúrgic mitjançant timpanoplàstia. Es tracta d’una operació en què, mitjançant micocirurgia, s’extirpa completament el colesteatoma. En un 90 % dels casos els resultats són un èxit, especialment si el tumor es troba en un estadi inicial.

A causa de la tendència que té a reproduir-se, el pacient ha de ser controlat durant molts anys, en la majoria dels casos, mitjançant una visita anual i, més rarament, cada sis mesos. D’altra banda, a més de l’extirpació completa del colesteatoma, aquesta operació busca conservar tant com es pugui l’audició existent i, en la mesura del possible, també la recuperació de la pèrdua mitjançant la reconstrucció dels ossets de l’orella mitjana o ossiculoplàstia, malgrat que de vegades no sigui possible.


Oído