Eficàcia de les cèl·lules mesenquimàtiques i del plasma ric en plaquetes en el tractament de la gonartrosi. Estudi comparatiu de resultats

Tesi doctoral presentada a la Universitat Autònoma de Barcelona

Estat: en curs

Doctoranda: Anna Munar Sandstrom

Directors: Dr. Joan Carles Monllau, Dr. Lluís Orozco

Centre: ITRT - Centro Médico Teknon

Investigadors col·laboradors:

Dr. Robert Soler Rich. Institut de Teràpia Regenerativa Tissular (ITRT) - C M Teknon

Prof. Ana Sánchez García. (IBGM) – Universitat de Valladolid i CSIC.

Prof. Javier García Sancho. IBGM – U. Valladolid i CSIC. Red TerCel IS. Carlos III

Dra. Marina Huguet Panella. CETIR

Dr. Joan Carles Vilanova. Clínica Girona

Prof. Juan Sentís Vilalta. Departament de Salut Pública. Universitat de Barcelona

Prof. Siegfried Trattnig. MR Center Highfield. Department of Radiology. Medical University of Vienna.

S'efectua un estudi de resultats clínics i d'imatge de ressonància magnètica quantitativa T2 mapping en dues mostres de pacients de característiques similars quant a edat i grau d'afectació del cartílag en artrosi de genoll. A un grup se li ha practicat teràpia cel·lular consistent en la infusió de 40x10E6 cèl·lules progenitores mesenquimàtiques de medul·la òssia autòloga expandides amb procediment GMP, al segon grup se li han practiquen 4 infiltracions articulars de 8mL de PRP aleucocitari, administrades en interval de 15 dies.