Després d’una intervenció de rejoveniment facial, em canviarà l’expressió?

Una de les màximes obsessions de la cirurgia estètica actual és que no canviï l’expressió i les faccions del pacient. Un exemple n’és el lífting. Actualment, a part d’estirar la pell, es fa un estirament muscular de la part interna per tal de no canviar les faccions. Amb aquesta tècnica no solament s’obté un millor resultat, sinó que és més natural i durador.