Unidades NeurocirugíaUnidades Neurocirugía

Unitat Funcional Neuromuscular

Direcció: Montse Olive

Les malalties neuromusculars representen un grup de malalties complexes que afecten les neurones motores de la medul·la espinal, els nervis perifèrics, les zones d'unió neuromuscular o els músculs. Moltes pertanyen al grup de les denominades malalties minoritàries, o malalties rares. Alhora, moltes són malalties d'origen genètic. En aquest grup no estan incloses malalties com la fibromiàlgia o les síndromes de fatiga crònica. El diagnòstic i l'abordatge de les malalties neuromusculars fa necessari un alt grau d'especialització per part dels professionals que atenen aquestes patologies.


EQUIP

La Dra. Montse Olivé, directora de la Unitat, té una dilatada experiència en l'avaluació clínica i electrofisiològica de pacients afectats per malalties musculars i és una reconeguda experta en el camp de la patologia muscular. És presidenta del grup de treball de patologia neuromuscular a la xarxa europea de malalties neuromusculars (ERN-NMD). Professora habitual a l'escola d'estiu de miologia a l'Institut de Myologie, a París, així com de l'escola llatinoamericana de miologia (EVELAM). Recentment ha rebut el premi de la Societat Espanyola de Neurologia a la categoria científica, així com el premi "Eduard Bertran Rubio" de la Societat Catalana de Neurologia, per la seva trajectòria científica i acadèmica. La Dra. Olivé realitza la valoració i assessorament de pacients afectes de malalties musculars. La Unitat compta amb altres col·laboradors com són el Dr Luis Querol, amb alt grau d'experiència en les neuropaties immunomediades, i la Dra. Elena Cortés, experta a Miastenia Gravis.