Sarcoïdosi

La sarcoïdosi és una malaltia multisistèmica d'origen desconegut que es caracteritza per la formació de granulomes no caseificants en diferents òrgans i teixits, especialment en pulmons, ganglis limfàtics, ulls, pell i articulacions. L'etiologia de la sarcoïdosi és incerta, encara que es creu que pot ser una resposta immunitària anormal a un antigen desconegut en individus susceptibles genèticament.


Diagnòstic:

El diagnòstic de la sarcoïdosi es basa en la presència de granulomes no caseificants en almenys un lloc i l'exclusió d'altres malalties que puguin produir granulomes. Els símptomes poden variar segons els òrgans afectats, però poden incloure fatiga, febre, pèrdua de pes, tos, dolor al pit, erupcions cutànies i problemes de visió.


Tractament:

El tractament de la sarcoïdosi depèn de la gravetat de la malaltia i dels òrgans afectats. En molts casos, la sarcoïdosi és asimptomàtica i no requereix tractament. En casos més greus, es poden utilitzar corticosteroides per controlar la inflamació i la formació de granulomes. Els medicaments immunosupressors també poden ser útils en casos greus o resistents als corticosteroides. Els símptomes específics, com ara els problemes oculars, poden requerir tractaments especialitzats.