Saltar al contingut

Fibril·lació auricular: l'arrítmia cardíaca més freqüent i la que pot tenir pitjors conseqüències

La fibril·lació auricular és l'arrítmia més comuna. Afecta aproximadament l'1% de la població de més de 60 anys d'edat i pot arribar a afectar el 10% de la població major de 75 anys.

Fibrilación auricularFibrilación auricular

Què és la fibril·lació auricular?

La fibril·lació auricular és una arrítmia cardíaca que implica que el cor batega de manera descoordinada. El cor necessita bombar sang de manera constant i per això disposa d'un sistema elèctric que consta 1) d'un marcapassos natural i que marca el ritme cardíac i 2) d'un sistema de cables que transmeten l'electricitat a totes les cèl·lules del cor. Quan un pacient pateix una fibril·lació auricular, el ritme cardíac perd la regularitat, es fa caòtic i irregular i en moltes ocasions més ràpid de l'habitual.

¿Qué es fibrilación auricular?¿Qué es fibrilación auricular?

A qui afecta?

La fibril·lació auricular afecta aproximadament l'1% de la població de més de 60 anys d'edat i pot arribar a afectar el 10% de la població major de 75 anys d'edat. La incidència augmenta amb l'edat.

Quines són les causes?

La causa principal de la fibril·lació auricular és l'envelliment del sistema elèctric cardíac (per això la major incidència a mesura que envellim), però també pot ocórrer en gent més jove a conseqüència dels anomenats factors de risc com a malalties valvulars, malalties de les tiroides, hipertensió arterial, obesitat, trastorns del son o la pràctica d'exercici de resistència durant molts anys. En alguns casos, els factors genètics també poden jugar un paper important.

Quins símptomes provoca?

La fibril·lació auricular es presenta de diverses formes. La més freqüent és la percepció del batec cardíac anormal, accelerat i sobretot irregular. Altres pacients noten cansament, fatiga o falta d'aire en realitzar exercicis o tasques que abans no li ho produïen. Les formes més greus són aquelles en què la fibril·lació auricular debuta amb la seva complicació més temuda que és l'ictus. La defectuosa circulació de la sang dins del cor, a conseqüència de l'arrítmia, provoca que la sang s'estanqui i pot crear trombes. Quan aquests trombes circulen pel torrent sanguini poden tapar una artèria cerebral i provocar un ictus amb totes les conseqüències negatives que el mateix pot provocar en el pacient.

Com es diagnostica?

La fibrilación auricular se sospecha al detectar en un paciente con palpitaciones, fatiga, cansancio, etc. un ritmo cardiaco irregular. Se debe confirmar con la obtención de un registro electrocardiográfico. Este registro se puede obtener o bien a través de un electrocardiograma normal, de un Holter (electrocardiograma continuo durante 24-48 horas), de un reloj o una camiseta inteligente, o de dispositivos implantables que registran la actividad eléctrica del corazón de forma continuada. El objetivo final es tener un registro electrocardiográfico que confirme que los síntomas y el pulso irregular son debidos a una fibrilación auricular y poder iniciar así el tratamiento adecuado y evitar las consecuencias negativas de la arritmia.

Quines conseqüències pot tenir una fibril·lació auricular?

La fibril·lació auricular té diverses conseqüències sobre la salut del pacient que la sofreix. La primera és la pèrdua de qualitat de vida en percebre de manera anormal els batecs cardíacs, tenir palpitacions, malestar, cansament, etc. Però també la fibril·lació auricular pot provocar que el cor es vagi dilatant i perdent capacitat de bombar de manera efectiva la sang, en bategar de manera irregular i més ràpid de l'habitual, i això pot acabar provocant l'anomenada insuficiència cardíaca, amb cansament a petits esforços, fatiga, inflor de les cames i retenció de líquids. No obstant això, tal com hem comentat en un apartat anterior, la conseqüència més temible de la fibril·lació auricular és l'aparició d'un ictus per embolisme en les artèries cerebrals. Diagnosticar correctament la fibril·lació auricular permet iniciar els tractaments preventius perquè aquestes complicacions no ocorrin.

En què consisteix el tractament?

El tractament de la fibril·lació auricular va dirigit a diversos objectius. D'una banda, evitar els símptomes, és a dir, les palpitacions, la fatiga, el malestar. D'altra banda, evitar les complicacions, insuficiència cardíaca, ictus. Per això disposem d'un ampli arsenal terapèutic:

1) fàrmacs per a evitar que l'arrítmia aparegui, són els anomenats antiarrítmics

2) fàrmacs perquè, en cas d'arrítmia, la freqüència cardíaca no s'acceleri, són els frenadors de la conducció

3) fàrmacs per a evitar que es produeixin trombes en el cor, i, per tant, evitar l'ictus, són els anomenats anticoagulants. Depenent de les circumstàncies de cada pacient, el metge decidirà quina és la millor estratègia.

Hi ha un tractament curatiu?

Sí, en els últims 15-20 anys s'ha desenvolupat una estratègia destinada a curar de manera permanent l'arrítmia. És l'anomenada ablació amb catèter de l'arrítmia. Amb aquesta estratègia es pretén eliminar de manera permanent els focus elèctrics responsables de l'arrítmia i evitar que la mateixa torni. A través de les venes de l'engonal s'emporta al cor un catèter que permet localitzar la zona d'origen de l'arrítmia, utilitzant sistemes molt sofisticats que permeten reconstruir de manera simple tota l'anatomia del cor i fer el que anomenem un "mapatge" elèctric d'aquest. Una vegada localitzada la zona d'inici de l'arrítmia, podem eliminar-la amb el catèter utilitzant o bé calor (radiofreqüència) o bé fred (crioablació). L'efectivitat d'aquesta tècnica per a eliminar de manera definitiva i permanent l'arrítmia està entorn del 85% dels casos. Els estudis més recents ens ensenyen que com més aviat millor s'elimini l'arrítmia millor són els resultats a llarg termini. La persistència de l'arrítmia durant anys, provoca que les cèl·lules del cor es deteriorin i sigui més difícil eliminar tots els focus d'aquesta.

Es pot prevenir?

La fibril·lació auricular es pot prevenir de manera parcial fent un bon control de tots els factors de risc que hem enumerat: hipertensió, obesitat, trastorns del son, etc. Igualment, és molt important detectar de manera precoç alteracions que puguin ser causa de fibril·lació auricular com les malalties valvulars, els trastorns tiroidals, etc. i fer revisions regulars, en cas de practicar esports de resistència de forma continuada.

Tractar la fibril·lació auricular a l'Institut del Cor Quirónsalud Teknon

A l'Instituto del Cor Quirónsalud Teknon manegem de manera integral i multidisciplinària la fibril·lació auricular. Disposem de tots els mitjans, dels més simples als més sofisticats per a diagnosticar i tractar als pacients amb aquesta malaltia cardíaca. En un primer temps, el nostre equip valora, diagnostica i estudia a cada pacient de manera integral. Una vegada obtinguda tota la informació, en funció de les característiques de cada pacient, es planteja quina és la millor estratègia i d'acord amb el pacient s'inicia el tractament més adequat.

demanar cita. Este enlace se abrirá en una ventana nuevademanar citaEste enlace se abrirá en una ventana nueva

Insertar comentario

Demana cita sense compromís

Recibe puntualmente en tu correo, noticias y recomendaciones de salud, para ti y los tuyos.