Saltar al contingut

Dia Mundial del Càncer Colorrectal. La prevenció és posible

El 31 de març se celebra el Dia mundial del Càncer de Còlon, encara que seria més adequat dir del “càncer colorectal”, el més freqüent a Espanya. La detecció precoç d'aquesta mena de càncer és clau, per aquest motiu, és necessari acudir al metge malgrat la pandèmia. El Centre Mèdic Teknon està acreditat amb la certificació Applus hospital segur.

cancer-colorectal-teknon-barcelonacancer-colorectal-teknon-barcelona

El 31 de març se celebra el Dia Mundial del Càncer de Còlon, encara que seria mes adequat parlar de "càncer colorectal". És important recordar aquest dia per a sensibilitzar tota la població que el càncer colorectal és el més freqüent a Espanya, si tenim en compte tots dos sexes. El 2020 s'han diagnosticat uns 44.000. Si ens fixem exclusivament a Catalunya, també és el més freqüent, amb 6.100 casos en l'últim any. Pel que fa a la mortalitat, és la segona causa de mort per càncer al nostre país.

El Programa de detecció precoç del càncer colorectal

El Programa de detecció precoç és molt important, ja que permet a més d'un diagnòstic més primerenc del càncer, evitar-ne l’aparició, en practicar una resecció per colonoscòpia dels pòlips dels quals deriva el càncer en la majoria dels casos.

La detecció precoç ofereix la possibilitat de reduir el nombre de persones que moren cada any al nostre país per càncer de còlon i recte Hi ha dues proves de cribratge fonamentals per a la detectar-ho:

  1. Test de sang oculta en femta (SOH). Serveix per a detectar presència en la femta de petites quantitats de sang, no visibles per a l'ull humà. Si el test és positiu, s'indica la realització d'una colonoscòpia. La seva positivitat no indica la presència de càncer, ja que moltes vegades el sagnat pot ser per causes benignes. La seva negativitat tampoc exclou 100% la presència de càncer, ja que de vegades els tumors sagnen de manera intermitent.
  2. Colonoscòpia. És la prova fonamental tant en el diagnòstic com en el tractament dels pòlips precursors. Permet visualitzar de manera directa les parets de l'intestí gros mitjançant la introducció, sota sedació, d'un tub de fibra òptica llarg i flexible. Permet l'extracció de biòpsies i, en els casos que és possible, ressecar els pòlips.

El tractament del càncer de còlon i recte

Una vegada diagnosticat el tumor per colonoscòpia i biòpsia, s'ha de realitzar un estudi d'extensió mitjançant proves radiològiques i amb tot això decidir quina és la millor estratègia de tractament. El tractament principal, i en molts casos ja definitiu, del càncer colorectal és la cirurgia, si bé disposem en l'actualitat d'altres armes terapèutiques complementàries que inclouen la quimioteràpia, fàrmacs biològics i la radioteràpia.

És molt important que tot el procés de diagnòstic i tractament es dugui a terme dins d'un equip multidisciplinari amb els diferents especialistes que estan implicats en el diagnòstic i tractament de la malaltia: gastroenteròlegs, endoscopistes, cirurgians, oncòlegs, radioterapeutes, patòlegs, radiòlegs i especialistes en medicina nuclear.

El Centre Mèdic Teknon

En Centre Mèdic Teknon cada pacient és avaluat pel Comitè de Tumors Digestius, per a decidir el tractament més adequat en cada cas. Utilitzem procediments mínimament invasius amb equipament de laparoscòpia d'última generació (4G i 3D) i amb la tecnologia de verd de indocianina que proporciona una major seguretat.

Està acreditat amb el segell "Applus hospital segur" des del mes de maig de 2020, que garanteix que es compleixen tots els estàndards exigits davant la pandèmia, i l'adaptació dels protocols indicats per les autoritats sanitàries nacionals i internacionals per a una atenció segura.

Quirúrgica

QuirúrgicaEste enlace se abrirá en una ventana nueva és el primer grup privat d’Espanya acreditat per l'ERES-Society (2015). Implementen protocols de prehabilitació amb els quals han aconseguit disminuir les complicacions i proporcionar una recuperació postoperatòria més ràpida als pacients.

L'equip de la "Unitat d'acompanyament emocional" proporciona un reforç emocional als pacients que han d'afrontar una situació a vegades traumàtica psicològicament, com és el diagnòstic d'un càncer.

Per a això compten amb una Unitat de ColoproctologiaEste enlace se abrirá en una ventana nueva dirigida pel Dr. Centeno amb àmplia experiència en Cirurgia del Càncer Colorectal.

En el cas de malaltia avançada amb metàstasis hepàtiques resecables per cirurgia comptem amb la Unitat de Cirurgia hepàticaEste enlace se abrirá en una ventana nueva dirigida pels Drs. Charco i Díaz-Caballero.

Tot això fa que puguin tractar de manera integral els nostres pacients diagnosticats de càncer colorectal amb la major seguretat i eficàcia aconseguint altes taxes de supervivència.

Insertar comentario

Demana cita sense compromís

Recibe puntualmente en tu correo, noticias y recomendaciones de salud, para ti y los tuyos.