Donada la situació que s'ha produït per la crisi sanitària del COVID-19 i les noves exigències en els requisits de neteja, higiene, control i organització, Centro Médico Teknon s'ha sotmès a una auditoria externa, realitzada per l'empresa Applus+, en la qual s'ha realitzat una revisió del protocol desenvolupat per l'hospital quant als aspectes relacionats amb l'entorn físic, mesures higièniques bàsiques, mesures tècniques, mesures organitzatives, control del personal laboral i mesures del control d'accés.

El procés d'auditoria ha constat de dues fases: una revisió documental del protocol desenvolupat per l'hospital i una supervisió in situ de la implantació de les mesures incloses en aquest.

Entre les mesures i protocols implantats, l'auditoria ha destacat:

  • Els plans de contingència per a la situació d'urgència sanitària i, igualment, el pla de desescalada actualment vigent.
  • El compromís i les hores de treball intens del personal dels serveis assistencials, neteja, administratius i de manteniment, que s'han involucrat a fer front i intentar evitar el contagi de la malaltia en el Centre.
  • La gestió i realització de la neteja en el conjunt del Centre. La mateixa s'evidencia molt extensa i intensiva al llarg durant la totalitat del període d'urgència sanitària, i actualment, en el procés de desescalada.
  • La creació de la unitat de vigilància de la salut, en temps rècord i durant la fase aguda de creixement de la pandèmia.
  • El seguiment dels treballadors per part de vigilància de la salut al llarg de tot el període de pandèmia i fins a la data actual.

L'aprovació de la certificació impulsa la confiança de Centro Médico Teknon, un aspecte clau per a la recuperació de la normalitat, i confirma la seguretat d'estar aplicant protocols adequats que demostraran davant els pacients i públic en general el compromís de l'hospital per a evitar la propagació del COVID-19.

IMG_5860IMG_5860