El Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) i Centro Médico Teknon han creat una unitat assistencial integral per al diagnòstic i tractament del càncer, amb la qual aspiren a convertir-se en el referent oncològic al País Basc. Amb aquesta aliança estratègica, IMQ reforça la seva actual oferta assistencial, que disposa d'una extensa xarxa de centres propis al País Basc, amb la posada en marxa de la Unitat d'Oncologia a la nova clínica IMQ Zorrotzaurre. Per la seva banda, Teknon amplia el seu àmbit geogràfic de prestació assistencial en matèria d'oncologia que actualment desenvolupa a través de l'Instituto Oncológico Teknon (IOT), situat a Barcelona.

L'aliança entre ambdues institucions es tradueix en la formalització d'un conveni de col·laboració que permet a IMQ disposar dels coneixements i l'experiència contrastada en Oncologia i Radiooncologia de l'Instituto Oncológico Teknon (IOT). La signatura de l'acord, que ha tingut lloc a les instal·lacions d'IMQ de Bilbao, ha tingut la presència per part del Grup IMQ del seu president, Pere Ensunza; el conseller delegat, José Andrés Gorricho, i el director general, Mitxel Duñabeitia, i per part de Centro Médico Teknon del conseller delegat, Robert Manson, i el director mèdic, Josep Maria Payà.

La col·laboració entre Centro Médico Teknon i IMQ neix amb la vocació de continuïtat que suposarà abordar de forma futura nous projectes, no solament en l'àmbit oncològic, sinó en altres desenvolupaments clínics que es defineixin conjuntament.

Foto grup IMQ + TeknonFoto grup IMQ + Teknon

Foto: d'esquerra a dreta, Mitxel Duñabeitia, director general d'IMQ, Josep Maria Payà, director mèdic de Centro Médico Teknon, Pere Ensunza, president d'IMQ, José Andrés Gorricho, conseller delegat d'IMQ, i Robert Manson, conseller delegat de Centro Médico Teknon.© IMQ

Unitat assistencial integral per al diagnòstic i tractament del càncer

Les instal·lacions de la Unitat d'Oncologia, ubicada a la nova clínica IMQ Zorrozaurre, disposen d'una superfície d'uns 1.300 m2, on s'integren tant l'hospital de dia oncològic, com l'àrea de radioteràpia i les consultes externes.

La configuració d'aquesta nova unitat altament especialitzada es basa en l'àmplia experiència i solvència de l'Instituto Oncológico Teknon (IOT), que organitza la prestació assistencial al voltant dels següents aspectes fonamentals:

  • Formalització d'un grup multidisciplinari, que uneixi, no únicament els professionals de l'especialitat d'oncologia, sinó també els de la resta d'especialitats, actuant de manera coordinada i d'acord amb procediments i protocols comuns; una coordinació a la qual contribueix també la concentració del servei en una única ubicació.
  • Establiment d'un equip d'infermeria especialitzat, amb formació i capacitació específica i orientada a la malaltia oncològica. Una figura que s'encarrega de donar suport al pacient i al seu entorn familiar acompanyant-los al llarg de tot el procés.
  • Desenvolupament d'una oferta global, mitjançant la integració d'aquells serveis de suport al pacient, durant el transcurs de la malaltia i a posteriori. Aspectes com el suport emocional i psicològic, o nutricional, o la vinculació amb altres serveis com ara l'hospitalització a domicili.
  • Dotació d'un espai físic diferenciat, modern i perfectament equipat. Amb un disseny enfocat al pacient, que busca un elevat nivell de confort i accessibilitat i que preserva en tot cas la intimitat.

Centro Médico Teknonofereix un servei mèdic integral que comprèn totes les especialitats médico-quirúrgiques, tant per a adults com pediàtriques. Més de 2.000 professionals treballen al servei dels pacients per garantir la millor atenció sanitària privada a la ciutat comtal.

L'Instituto Oncológico Teknon (IOT) presta des de l'any 2000 una atenció sanitària integral en el diagnòstic i tractament del càncer. El IOT disposa dels avenços científics i tecnològics d'última generació que garanteixen el tractament personalitzat més adequat per a cada pacient. L'equip mèdic està format per professionals de diferents especialitats oncològiques i quirúrgiques amb una activitat multidisciplinari d'equip en oncologia i àmplia experiència en el diagnòstic i tractament del càncer.

Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) és la companyia líder del sector assegurador d'assistència sanitària a Euskadi i una de les més importants de l'Estat. A més de l'assegurament sanitari, amb més de 300.000 clients, IMQ presta serveis sanitaris a través d'una xarxa de centres propis.