Quants dies haig de romandre ingressada després d’una operació de mama?

Tant en cirurgies de reducció, com d’elevació o d’augment mamari, el procés habitual requereix ingressos de 24 hores. No s’ha d’oblidar que són cirurgies l’objectiu de les quals és trobar un resultat natural. En cirurgies d’augment mamari s’utilitzen tècniques mínimament invasives i endoscòpiques. Generalment es col·loquen els implants per sota del pectoral perquè no es notin, de manera que s’aconsegueix que les restes cicatricials siguin mínimes. El postoperatori d’una reducció o d’un augment mamari dura al voltant d’una setmana. L’ingrés de 24 hores es limita, sobretot en cirurgies d’augment mamari, a 8 hores, temps suficient en el qual la pacient ha d’estar en repòs absolut. A partir d’aquestes 8 o 24 hores, la pacient pot anar-se’n a casa i ha d’estar 48 hores més en repòs. A partir del tercer dia pot iniciar una activitat limitada sense esport i sense prendre el sol. Als quinze dies començarà el resultat definitiu, que culminarà als dos mesos després de la intervenció.