comite etica asistencial teknoncomite etica asistencial teknon

Comitè d'Ètica Assistencial

El Comitè d'Ètica Assistencial és un òrgan consultiu de composició multidisciplinar que integra diverses ideologies morals de l'entorn sanitari. La seva funció consisteix a ajudar els ciutadans i als professionals de la salut a orientar la seva actuació en aquells casos en què hi hagi conflictes morals en la pràctica clínica, en el marc del respecte per la dignitat de la persona i dels drets humans.


Després de dos anys de treballar com a Comissió Promotora de el Comitè d'Ètica Assistencial dels hospitals Hospital Universitari Dexeus, Centre Mèdic Teknon i Hospital Quirónsalud Barcelona, ​​el 2015 la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va acreditar als tres centres hospitalaris per constituir definitivament el comitè aprovant les seves normes de funcionament intern. Poc després es va afegir l'hospital del Pilar, i el comitè d'ètica assistencial com a referent per als quatre hospitals del grup Quirónsalud de Barcelona.


Funcions del comité

  • Assessorar en la resolució de casos difícils de la pràctica assistencial que plantegin conflictes de valors morals o espirituals per a les diferents conviccions individuals dels implicats.
  • Elaborar guies, protocols o recomanacions amb les pautes d'actuació que facilitin l'abordatge de situacions freqüents que poden originar dilemes ètics a l'hora d'actuar.
  • Col·laborar en la formació en matèria de bioètica dels professionals dels 4 centres.

Tal com consta en les seves normes de funcionament, poden accedir al CEA per sol·licitar consell, orientació o assessorament dels professionals dels 4 hospitals, els usuaris o familiars vinculats amb ells i els òrgans de direcció.


COMPOSICIÓ

PRESIDENT:

Vicente Molina (Metge. Dexeus)

SECRETARI:

Clara González (Biòloga. Dexeus)

VOCALS:

Antoni Badrinas (Metge. Teknon)

Doris Barcia (Qualitat i documentació clínica. Teknon)

Cristina Berenguer (Advocat. Persona aliena a la institució)

Montserrat Boada (Biòloga. Dexeus)

Carmen Cambray (Metge. Dexeus)

Joan Casals (Metge. Quirónsalud Barcelona)

Isidro Díaz de Bustamante (Advocat)

Immaculada Fortea (Infermera. Teknon)

María Teresa Gómez (Metge. Teknon)

Tricce Ibáñez (Infermera. Dexeus)

Gracia Lasheras (Metge. Dexeus)

María Dolores Moral (Infermera. El Pilar)

Paloma Pifarré (Medico. Quirónsalud Barcelona)

Mercè Riera (Metge. Dexeus)

Montse Roca (Psicòloga. Quirónsalud Barcelona)

Carmen Sánchez (Atenció a l'usuari. Dexeus)

Daniel Serrano (Farmacèutic. El Pilar)

Santiago Viteri (Oncòleg. Dexeus)


Dades de contacte

Per contactar amb el Comitè d'Ètica Assistencial pots fer-ho via email a:

ceabarcelona@quironsalud.es

En cas que vulguis rebre atenció telefònica, pots trucar als següents telèfons assignats per cada centre:

  • Hospital Universitari Dexeus 636 041 226
  • Centro Médico Teknon 660 586 212
  • Hospital Quirón Barcelona 93 552 00 86
  • Hospital el Pilar