Què és i com es tracta l'epitrocleitis o el colze de golfista?

L'epitrocleitis, també coneguda com a colze de golfista, és una lesió comuna que es produeix per la sobrecàrrega i l'ús excessiu dels músculs i tendons de l'avantbraç que s'insereixen a l'epicòndil medial del colze. Aquesta sobrecàrrega pot causar petites lesions i desgast als tendons, cosa que resulta en dolor, inflamació i debilitat muscular.

Els símptomes de l'epitrocleitis inclouen dolor a la part interna del colze que es pot estendre cap a l'avantbraç i el canell, debilitat muscular i dificultat per agafar i subjectar objectes. El dolor pot ser més intens durant les activitats que involucren l'ús dels músculs i tendons afectats, com ara aixecar objectes pesants o fer moviments repetitius.

El tractament de l'epitrocleitis pot incloure:

  • Repòs i modificacions de l'activitat: És important descansar el braç i evitar activitats que empitjorin el dolor, com aixecar objectes pesants o fer moviments repetitius. En alguns casos, es pot recomanar la modificació de l'activitat per reduir la tensió als tendons afectats.
  • Els medicaments antiinflamatoris no esteroïdals com l'ibuprofè o el naproxè poden ajudar a reduir el dolor i la inflamació però s'han de prendre sota la indicació del metge ja que poden tenir efectes secundaris o estar contraindicats en alguns pacients.
  • Un fisioterapeuta pot ensenyar exercicis d'enfortiment i estirament específics per als músculs i els tendons afectats per reduir el dolor i millorar la funció.
  • En casos en què el dolor i la inflamació són persistents, es poden injectar corticosteroides directament a l'àrea afectada per reduir la inflamació i alleujar el dolor. En alguns casos seleccionats, o en aquells cronificats, les infiltracions amb factors de creixement (PRP) també poden ser útils.
  • En casos greus o crònics, quan altres tractaments no han funcionat, es pot considerar la cirurgia per reparar els tendons afectats.