Nefrectomia radical laparoscòpica

La nefrectomia radical laparoscòpica es la cirurgia laparoscòpica que permet l'extirpació d'un ronyó malalt.

Mitjançant la tècnica laparoscòpica es lliga l'artèria renal amb diversos clips i la vena renal amb clips o amb una grapadora interna. En la cirurgia convencional es realitza una ferida a la zona lumbar seguint la línia de la darrera costella per poder accedir i extreure el ronyó. Aquesta ferida és molt dolorosa i de llarga convalescència.

En el cas de la tècnica laparoscòpica, la ferida per extreure el ronyó és molt més petita i es pot desplaçar a una zona menys dolorosa i de millor recuperació. El sagnat quirúrgic acostuma a ser mínim.

No tots els tumors renals es poden intervenir mitjançant un abordatge laparoscòpic. Els tumors de mida gran, que afecten òrgans veïns o els que afecten grans vasos (vena renal o cava) precisen de tractament per cirurgia convencional (per via oberta).