Unitat del Vertigen

El desequilibri o la inseguretat al caminar són símptomes del vertigen.


Què és el vertigen?

Article_VerticArticle_VerticEl vertigen o mareig, és la sensació rotatòria, que les coses giren al voltant nostre, o bé que el que gira és un mateix. Aquesta sensació s’acompanya pràcticament sempre d’inestabilitat o desequilibri, i a vegades d’altres símptomes com nàusees, sudoració, vòmits, etc. En alguns casos el pacient que pateix mareig o vertigen presenta únicament inestabilitat o desequilibri amb sensació d’inseguretat al caminar.

Qualsevol persona pot patir vertigen: els símptomes poden sorgir tant en la infància com en joves i gent gran.

En el nen, habitualment, es tracta de problemes de l’oïda mitjana que es manifesten amb el vertigen; en els ancians, es presenten quadres de vertigen o mareig que poden evolucionar cap a una inestabilitat crònica.