Cirugía de la valvula

Què és la vàlvula?

VálvulaVálvula

El nas, amb la seva estructura complexa, modula el flux de l'aire per a aconseguir una bona respiració. La resistència del corrent d'aire durant la respiració és fonamental per a una bona funció pulmonar. El nas és responsable d'almenys una tercera part d'aquesta resistència. La major part d'aquesta resistència es produeix en la part anterior del nas anomenada vàlvula nasal i actua com un limitador del flux d'aire.
La vàlvula és l'espai piramidal comprès per les narines, el septe cartilaginós, i el cartílag alar, i té una doble funció: Transformar un corrent aeri columnar en un altre laminar, per obtenir un ampli contacte de l'aire inspirat amb la mucosa, i permetre durant la inspiració un notable augment de la pressió negativa a la rinofaringe.
Les variacions anatòmiques de la regió valvular poden produir alteracions en la funció respiratòria nasal.

Válvula2Válvula2