El nas, només serveix per respirar?

NarizNariz

Molts problemes i deficiències en la salut s'originen en aquest òrgan vital. La complexitat de les seves funcions i la influència que tenen en la salut les seves patologies són la causa de moltes alteracions sensorials i de l'olfacte, trastorns del son, obstrucció nasal, roncs i apnea obstructiva crònica, increment de les secrecions nasals, al·lèrgies, disminució del rendiment general, baixes laborals, patologies cardíaques, impotència, problemes amb la parella, rebuig social, etc. que, en definitiva, són una disminució de la qualitat de vida de les persones.

Una bona respiració nasal en la pràctica de l'esport es tradueix en un augment del seu rendiment físic, ja que millora l'oxigenació cel·lular i disminueix el cansament. Però si bé aquesta condició és essencial per a un esportista professional, també ho és per a un esportista aficionat i per la persona.

La veu, la respiració i l'audició tenen una importància primordial en els professionals de les arts escèniques i la comunicació. La prevenció i la detecció precoç de les seves lesions són fonamentals per a aquests professionals sotmesos, sovint, a sobrecàrregues i esforços de l'aparell de la veu, l'audició i la respiració incorrecta.