En què consisteix la intervenció?
  • Extirpació del teixit tumoral

En primer lloc es procedeix a anestesiar la zona afectada de manera que el procediment no comença fins a aconseguir una total insensibilitat a la zona.

Un cop comprovada l’anestèsia, el doctor extirpa la capa de pell afectada per la tumoració.

Carcinoma basocelular en pliegue del párpado inferior
Carcinoma basocel·lular al plec de la parpella inferior.
Esquema que representa la tumoració

  • Preparació sofisticada de petites porcions de teixit extirpat per al seu examen microscòpic i determinació de si el tumor ha estat eliminat totalment o no

Es practica hemostàsia per evitar el sagnat i es cura provisionalment la ferida mentre s’espera el resultat del laboratori. Durant el temps d’espera de l’anàlisi microscòpica, el pacient pot estar acompanyat, llegir una revista o veure la televisió en un box d’hospital de Centro Médico Teknon. La durada aproximada d’aquesta fase és de 30-45 minuts.

Extirpación de la lesión Estudio del margen de la lesiónUn cop extirpada la lesió (A) s'estudia el 100% del marge, representat
en groc (B). Per això s'han de preparar petites porcions de teixit (C),
perquè sigui possible el seu estudi en el microscopi.


Preparación de pequeñas porciones del tejido Tejido en el microscopioEls talls de les porcions es fan en congelació en un criòstat
degudament marcats per a la seva identificació en el microscopi


  • Si s’hi detecta alguna cèl·lula cancerosa, es repeteix tot el procediment anterior, però només en l’àrea afectada, fins a aconseguir la curació total

Identificación en un gráfico Extirpación de las células malignas Eliminación del tumor en su totalidad
Un cop estudiant en el microscopi, s'identifiquen en un gràfic representatiu (A)
per orientar l'existència de cèl·lules malignes en cas de trobar-ne i poder
extirpar el teixit on sigui necessari (B). Es repeteix el procediment fins que s'aconsegueix eliminar totalment el tumor (C)

Reparación de la piel

El defecte que resulta de l'extirpació es "repara" de la manera més estètica possible, segons la seva magnitud, localització, el tipus de pell, etc. L'aspecte definitiu s'aconsegueix uns mesos després de retirar els punts.

En condicions normals, el nombre mitjà d’etapes és d’una a tres (que sol requerir unes 2-4 hores fins a la curació completa), encara que depèn molt de cada tumor en particular, de la seva localització i de si ha estat tractat amb anterioritat o no.

En condiciones normales el número medio de etapas es de una a tres (lo que suele requerir unas 2-4 horas hasta la curación completa), aunque depende mucho de cada tumor en particular, de su localización y de si ha sido o no tratado con anterioridad.