Dermatologia Oncològica

dermatologia oncologica dr lopez gil teknon

Càncer Pell

El càncer de pell és, el tumor més freqüent que pateix l’ésser humà. Des de fa uns anys la seva incidència està incrementant progressivament, pel que el seu diagnòstic precoç és essencial per augmentar les possibilitats de cura, sempre valorant la relació que existeixi entre el tipus, temps d’evolució i l’índex de mortalitat del mateix.

Existeixen tres tipus que suposen la majoria de càncers: carcinoma basocel.lular i, carcinoma escatós (relacionats amb l’exposició solar crònica acumulada) i el melanoma (exposicions solars intenses intermitents cremades i que deriva de les pigues). En concret, el melanoma és el que pot suposar un major risc vital, pel que resulta necessari realitzar revisions periòdiques.

Diagnòstic Precoç Càncer Pell

Davant d’un possible càncer de pell, el camp del diagnòstic resulta fonamental. En concret, l’epiluminiscència digital és un dels grans èxits, ja que permet revisar tota la pell mitjançant la llum polaritzada de l’escànner i guardar digitalment les lesiones amb pigment dins una base de dades fotogràfica.

Aquesta tècnica permet:

  • Detectar les variacions i els mínims canvis que puguin donar evidència de malignització.
  • Detectar immediatament els tumors de pell.

L’ús de l’epiluminiscència digital ens permet millorar el pronòstic del melanoma i dels carcinomes escatós i basocel.lular degut a que es pot realitzar un diagnòstic de les lesions i tractar-les de la forma mes adient.

Cirurgia de MOHS

Es un tipus de cirurgia específica per tractar els carcinomes basocel.lulars i els escamosos, que consisteix en una cirurgia microscòpica. El pacient roman al quiròfan mentre s’estudia via microscopi el teixit extret, proporciona el retir exacte del teixit cancerós, mentre que s'estalvia el teixit sa.

Aquesta tècnica té un percentatge de curació alta i ben realitzada, no deixa cicatrius gaire visibles.

Per la seva complexitat, requereix d’un professional especialitzat en aquest tipus de cirurgia.

Càncer de Pell sense Cirurgia – Teràpia Fotodinàmica

Coneguda com a teràpia fotodinàmica (TFD), aquesta tècnica ens permet poder tractar el càncer en una fase inicial, quan encara no ha penetrat. És una opció sense cirurgia que utilitza l’epiluminiscència digital, eliminant els carcinomes escatosos i basocel.lulars més superficials de forma completa.

La TFD és una tècnica ambulatòria, és a dir, no requereix d’ingrés hospitalari. Consisteix en aplicar de forma tòpica un fàrmac que ha de produir efecte durant un període de 3 hores; posteriorment s’aplica il·luminació sobre la zona lesionada mitjançant una làmpada mèdica durant pocs minuts. Amb caràcter general, es necessiten dues sessions per tractar el tumor cutani.