Hipersudoració o hiperhidrosi

hipersudoracion

La hipersudoració és un trastorn produït per una hiperactivitat del sistema nerviós pel que es produeix més suor del que es fisiològicament necessari per a regular la temperatura corporal.

Té un component genètic i apareix de forma incontrolable davant de certes situacions que descontrolen la sudoració.

Existeixen nombroses opcions terapèutiques per a la hiperhidrosi, des dels tractaments tòpics fins a la cirurgia. No obstant, el tractament amb millor relació cost-benefici-risc és l’aplicació local de la toxina botulínica , realitzant la injecció de la toxina en diferents punts de l’àrea afectada (habitualment aixelles, mans i/o peus) després d’aplicar anestèsia tòpica local. L’efecte es comença a percebre al cap de pocs dies.

S’aconsella repetir el procés un cop l’any, sobretot durant els 2-3 primers anys.