D

Dercutane: nom comercial d'àcid 13 cis retinoic oral que s'utilitza per al tractament de l'acne.

Discromia: que presenta diferent color.

Doxiciclina: antibiòtic del grup de les Tetraciclines.