L

Làser: forma d'energia en la qual tots els fotons estan en fase i es transmeten amb la mateixa longitud d'ona. El nom es deu a la sigla en anglès: Light amplification by estimulated emissió of radiation.

Lentigen: hiperpigmentació circumscrita de la pell que es deu a l'augment del nombre de melanòcits en la capa basal epidèrmica.

Lípids: greixos.