Disc artificial i pròtesis discal

Cirurgia d’abordatge anterior retroperitoneal

Els discos artificiales i caixes intersomàtiques (o pròtesis lumbars) permeten reparar un disc lumbar degenerat. S’introdueixen mitjantçant l’abordatge anterior retroperitoneal a la columna lumbar. L’abordatge anterior retroperitoneal a la columna lumbar permet accedir als discos intervertebrals de la columna lumbar mitjançant una petita incisió a l’abdomen del pacient.

Aquest abordatge evita la disecció de músculs, estructures òssies i interferència dels nervis que un es trobaría per la via posterior (per l’esquena).


Esquema (imagen izquierda) del abordaje anterior a un disco intervertebral y de una caja intersomática de grandes dimensiones colocada en el disco interveterbal por via anterior (imagen derecha).Esquema (imagen izquierda) del abordaje anterior a un disco intervertebral y de una caja intersomática de grandes dimensiones colocada en el disco interveterbal por via anterior (imagen derecha).

Esquema (imatge esquerra) del abordatge anterior a un disc intervertebral i de una
caixa intersomàtica de grans dimensions col.locada en el disc interveterbal
per via anterior (imatge dreta)
.


Els avantatges d’aquest abordatge és que permet una excel.lent exposició de la columna vertebral, permetent introduir elements de major grandària, como discos artificials o caixes intersomàtiques de superficie molt més gran a les que s’introdueixen desde la vía posterior.

Dr. Morgentern (al fondo izquierda) realizando el abordaje anterior retroperitoneal.Dr. Morgentern (al fondo izquierda) realizando el abordaje anterior retroperitoneal.

Imatge mostran al Dr. Morgentern (al fonsesquerra) realizantl’abordage anterior retroperitoneal


L’abordatge anterior retroperitoneal és mínimament invasiu, ja que es circumvalan totes les estructures contengudes en el sac peritoneal (intestins, òrgans, etc.) i la recuperació del pacient sol ser molt rápida, amb una alta hospitalaria de 2 dies des de la intervenció.

Tiger_Woods_drives_by_AllisonTiger_Woods_drives_by_Allison

Tiger Woods by Keith Allison

Un dels casos més populars d’una cirurgia per abordatge anterior és la del golfista Tiger Woods, campió del Masters d’Augusta 2019, que ha tornat als seus èxits esportius després d’haver estat operat de la columna lumbar per via anterior en EUA.

El Dr. Morgenstern ha esta format a Alemanya per a realitzar aquesta intervenció. Aquesta nova tècnica complementa les altres intervencions ja descrites i permet evitar grans abordatges, disseccions i fixacions de la columna vertebral lumbar.


Indicacions de la cirurgia anterior (ALIF)

Els casos de degeneració discal amb col.lapse de l'espai discal solen provocar dolor lumbar i en la zona dels glutis. El col.lapse discal pot comportar fins i tot estenosi foraminal amb pinçament de les arrels nervioses d’aquest nivell, provocant un dolor ciàtic que baixa per le(s) came(s).

cirugia anteriorcirugia anterior

La imatge mostra una placa de Rx intra-operatori de la caixa intersomàtica ja col.locada en nivell L5/S1.
Observin els cargols que subjecten la caixa en les plataformes superior i inferior de les vèrtebras
.


L’espai discal ara es pot recuperar per mitjà d’una caixa intersomàtica col.locada por via anterior. Aquesta cirurgia permet una deambulació immediata i alta als dos díes sigüents a l’intervenció. Està indicada en lumbàlgies cròniques, rebels al tractament i en col.lapses discals amb ciatàlgia.

El dolor lumbar i ciàtic sol remetre en menys de 24 hores després de col.locar la caixa intersomàtica.


rayos x cajas intersomaticasrayos x cajas intersomaticas

Control radiològic final de dos caixes intersomàtiques col.locades per via anterior en L4-L5 i L5-S1 subjectades per tres
cargols a les plataformes vertebrals superiors e inferiors respectivament.


Cas Clínic Abordatge anterior (ALIF) i lateral-oblic (OLIF)

Video de cirurgia anterior i lateral-oblíicua d’una pacient de 53 anys
que només podia caminar amb l’ajut d’un bastó per dolor lumbar
exacerbat. La pacient inicia deambulació sense dolor a les 12 hores
després de la cirurgia amb alta hospitalaria en menys de 48 hores
.Cas Clínic Abordatge anterior y posterior

alif_updatealif_update

Diapositiva2Diapositiva2

Diapositiva3Diapositiva3

Diapositiva4Diapositiva4