Fractures vertebrals

El tractament de les fractures vertebrals mitjançant cifoplastia amb baló cementada a baixa pressió

La Cifoplastia és el mètode més ràpid i més segur per eliminar el dolor en les fractures vertebrals, restaurar l’altura vertebral i evitar la possibilitat que es fracturin per osteoporosi les vèrtebres adjacents.

La Cifoplastia es realitza per cirurgia mínimament invasiva amb dues incisions de només 3 mil·límetres cadascuna paral·leles a la columna vertebral i el pacient pot passejar el mateix dia i no necessita cap corsé ortopèdic ni repòs al llit. Pot realitzar-se amb anestèsia local.

La Cifoplastia és molt més segura que la Vertebroplastia perquè es crea a la vèrtebra fracturada un espai amb una baló inflable que restaura l’altura vertebral i que s’omple amb ciment plàstic injectat a baixa pressió.

En la Vertebroplastia no es crea l’espai amb baló i s’injecta el ciment a alta pressió, amb el risc d’envair el canal medul·lar, gots i altres teixits circumdants i no es restaura l’enfonsament vertebral. La Cifoplastia és el mètode més modern i segur per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen fractures vertebrals.


Exemple cas clínic cifoplastia

Ejemplo caso clínico cifoplastiaEjemplo caso clínico cifoplastia

Ejemplo caso clínico cifoplastia 2Ejemplo caso clínico cifoplastia 2

Ejemplo caso clínico cifoplastia 3Ejemplo caso clínico cifoplastia 3

Ejemplo caso clínico cifoplastia 4Ejemplo caso clínico cifoplastia 4

Ejemplo caso clínico cifoplastia 5Ejemplo caso clínico cifoplastia 5


Comparació pre- i post-operatoria d’una cifopastia cementada

Dona, edat 55 anys, fractura aixafament dret de L2

pre- y post-operatoria de una cifopastia cementadapre- y post-operatoria de una cifopastia cementada

Abans 1

pre- y post-operatoria de una cifopastia cementadapre- y post-operatoria de una cifopastia cementada

Després 1

pre- y post-operatoria de una cifopastia cementadapre- y post-operatoria de una cifopastia cementada

Abans 2

pre- y post-operatoria de una cifopastia cementadapre- y post-operatoria de una cifopastia cementada

Després 2


Estabilització percutània de fractures vertebrals inestables

En casos de fractures vertebrals complexes, inestables, comminutes, etc. es requereix una estabilització addicional de la fractura mitjançant una artròdesi percutània, i en alguns casos en els quals hi ha compromís neurològic, una descompressió del canal medul·lar. L’artrodesi percutània permet estabilitzar l’estructura compromesa de la columna vertebral i descarregar la càrrega del pacient sobre la fractura. Addicionalment se solen cementar les vertebres artròdesis i la fractura vertebral mitjançant cifoplastia.

Cas clínic amb estabilització percutànea de fractura vertebral inestable.


Caso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestableCaso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestable

Caso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestableCaso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestable

Caso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestableCaso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestable

Caso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestableCaso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestable

Caso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestableCaso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestable

Caso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestableCaso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestable

Caso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestableCaso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestable

Caso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestableCaso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestable

Caso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestableCaso clínico con estabilización percutánea de fractura vertebral inestable

Acreditació

Acreditación del Dr. Morgenstern como cirujano cualificado para la „Cifoplastia" (vertebroplastia con balón y cementado a baja presión).Acreditación del Dr. Morgenstern como cirujano cualificado para la „Cifoplastia" (vertebroplastia con balón y cementado a baja presión).

Acreditació del Dr. Morgenstern com cirurgià qualificat per la „Cifoplastia" (vertebroplàstia amb baló i cimentat a baixa pressió).
Dr_Morgenster_CifoplastiaDr_Morgenster_Cifoplastia

El Dr. Morgenstern realitzant una Cifoplastia