Com treballem?

Inicialment valorem el problema de salut pels nostres especialistes en Medicina Interna, Reumatologia, Endocrinologia i Psiquiatria. Per això, el metge realitza una exhaustiva història clínica, una exploració física, una valoració de l'estat psíquic i dels factors estressants per sol·licitar les exploracions complementàries adequades, que solen incloure una analítica bioquímica i proves d'imatge.

Un cop realitzat el diagnòstic diferencial i poder dur a terme un bon tractament hem d'entendre el context biopsicosocial de la pacient i dissenyar un bon pla de treball terapèutic individualitzat amb un clar enfocament multidisciplinari amb uns objectius enfocats a reduir l'estrès, la fatiga i el dolor.

Dins de les terapèutiques amb què treballem principalment incloem la nutrició personalitzada, l'abordatge psicològic, els tractaments psicofarmacològics, la fisioteràpia avançada, l'exercici físic terapèutic, l'osteopatia funcional i l'Acupuntura mèdica.


Acupuntura


Exercici Físic


Fisioteràpia avançada i osteopatia funcional


Nutrició

La nutrició personalitzada és un pilar bàsic en l'abordatge multidisciplinar de les síndromes de sensibilització central que cursen amb estrès, fatiga i dolor. Treballem amb un pla fet a mesura que permet canviar els hàbits i adaptar el dia a dia de les pautes nutricionals i els complements alimentaris necessaris depenent de les necessitats de cada pacient a cada moment. Es tracta per tant d'una nutrició dinàmica i individualitzada que ens permet assolir els objectius terapèutics desitjats.


Psicofàrmacs


Psicologia