Cirugia CardiacaCirugia Cardiaca

Cirurgia cardíaca

especialistes en cirurgia mínimament invasiva, reparació de vàlvules i cirurgia sense ús de transfusions

Les operacions més habituals de cor són aquelles relacionades amb la substitució o la reparació de vàlvules cardíaques, així com la cirurgia de bypass o derivació coronària per solucionar les obstruccions de les artèries coronàries. En altres ocasions, els problemes relacionats amb el cor es troben a l'artèria aorta, les membranes que embolcallen el cor (pericardi) o en defectes ja presents en el moment del naixement (malalties congènites).

L'equip de cirurgia cardiovascular és especialista en la reparació de vàlvules, de manera que n'evita la substitució per pròtesis artificials, en la complexa operació de Ross i en cirurgia de reconstrucció de les cavitats cardíaques. Així mateix, al llarg dels anys, s'han desenvolupat múltiples tècniques quirúrgiques que minimitzen l'agressió al cor i a l'organisme. Entre aquestes tècniques es troba la cirurgia coronària amb el cor bategant, els dispositius de minicirculació extracorpòria, la cirurgia cardíaca sense utilitzar hemoderivats i el programa de despertar en el mateix quiròfan després de l'operació.

Pioners en l'aplicació de la cirurgia sense hemoderivats

Teknon és pioner en l'aplicació d'aquest innovador concepte de medicina, el "Patient Blood Management", i és l'únic centre a escala nacional que ofereix un servei transversal en Medicina i Cirurgia Sense Sang capaç d'abordar totes les especialitats medicoquirúrgiques, fins i tot aquelles de més complexitat, com la cirurgia cardíaca. La cirurgia cardíaca sense transfusions disminueix les complicacions postoperatòries i accelera la recuperació dels pacients.