Càpsula endoscòpica

capsula3capsula3

Què és?

La càpsula endoscòpica és una tècnica de diagnòstic per la imatge utilitzada per a l'estudi de l'intestí prim. És útil, fonamentalment, en l'estudi de l'anèmia no filiada, l'hemorràgia d'origen desconegut i per al seguiment de pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal.

Les seves dimensions són reduïdes (26 x 11 mm), fet que facilita la seva deglució. La càpsula grava imatges que s'emmagatzemen en un registrador tipus "Holter" que, posteriorment, són analitzades pel metge.

Necessita preparació?

Sí. Tres dies abans de la prova el pacient ha de seguir una dieta pobra en residus i 24 hores abans ingerir una solució purgant (per exemple, fosfosoda), amb la finalitat d’aconseguir una adequada neteja intestinal.

En què consisteix l'exploració?

article (15)article (15)

Després de 12 hores en dejuni, el pacient ingereix la càpsula sense dificultat. Passades quatres hores, podrà fer un àpat lleuger. A les 7-8 hores tornarà a la clínica on li trauran el registrador. L’exploració no requereix ingrés hospitalari.

La càpsula es desplaça gràcies als moviments peristàltics normals (contraccions dels intestins) i no requereix insuflació d’aire, fet que permet la visualització de l’intestí sense dolor ni distensió abdominal. Passades 24-48 hores, s’expulsa espontàniament per l’anus.

.

Cápsula endoscópicaCápsula endoscópica

Novetats en la càpsula: càpsula reabsorbible

En cas de sospita d'oclusió intestinal, disposem d'una càpsula reabsorbible que en 48 hores es desfà i s'elimina sense causar molèsties.

Imatges obtingudes amb la càpsula endoscòpica

Cápsula endoscópica 2Cápsula endoscópica 2 Cápsula endoscópica 3Cápsula endoscópica 3
Mucosa del jejú (esquerra) i úlcera intestinal - Lesió vascular

Més informació sobre càpsules endoscòpiques

  • Càpsula de còlon: Vegeu l’apartat Càpsula de còlon
  • Càpsula d’esòfag: Vegeu l’apartat Càpsula d’esòfag
  • Càpsula Patency: Vegeu l’apartat de Càpsula Patency