Estudi de deglució

Serveix per valorar la motilitat esofàgica per a aliments líquids o semisòlids, així com d'acalàsies. L'adquisició de les imatges dura entre 5 i 10 minuts i es realitza immediatament després de l'administració del traçador