Rinoplastia

Rinoplastia1La Rinoplàstia és una intervenció quirúrgica que modifica la dimensió i la forma del nas per millorar el seu aspecte de manera que tingui un balanç harmònic amb la resta de les estructures facials.
Depenent de la finalitat, la Rinoplàstia pot ser estètica o funcional.
La finalitat de la Rinoplàstia és donar a la cara un aspecte harmoniós i agradable, respectant o millorant la funció. No hi ha dues cares iguals, i par tant, tampoc dos nassos iguals. El resultat satisfactori d'una rinoplàstia dependrà de l'encert del plantejament quirúrgic i de l'habilitat i l'experiència del cirurgià-rinòleg. La variabilitat en les formes, en la textura i la resistència als elements de suport i recobriment, i altres factors amb possible impacte funcional, exigeix un plantejament individualitzat per a cada pacient. El cirurgià, analitzarà els elements de suport del nas, abans de fer-li al pacient una proposta de correcció nasal. Ho farà amb fotografies del mateix pacient per tal de concretar el projecte, que haurà de tenir un resultat natural i no amb el clàssic aspecte de nas operat. Amb aquestes premisses, i un cop analitzades l'arquitectura i l'estructura nasal, el metge informarà al pacient de forma clara del pla previst de la intervenció.

Rinoplastia2

La Rinoplàstia és una intervenció quirúrgica delicada de l'òrgan nasal, dintre de les tècniques de la cirurgia nasal, que proporciona un elevat nivell de satisfacció en els pacients, ja que entre els beneficis que se n'obtenen, a més d'una millora de l'aspecte del nas, se n'inclouen d'altres com la millora del pas de l'aire per les foses nasals. Sovint es combina amb altres intervencions com la Septoplàstia, la cirurgia de cornets, la cirurgia endoscòpica nasosinusal, o la cirurgia de la vàlvula nasal, que milloren la funcionalitat del nas. Estem davant d'una intervenció quirúrgica que, practicada per un cirurgià-rinòleg no només prioritza l'aspecte estètic, que és el que busca el pacient, sinó també el funcional: El nas, a més de satisfer la personalitat del pacient, ha de fer la seva funció tan bé com es pugui.
Avui dia, les tècniques quirúrgiques permeten l'abordatge per les foses nasals, sense cicatrius externes. Si malgrat tot, en alguns casos, cal fer alguna incisió externa, es busca el seu camuflatge en la base del nas o en algun plec natural de la pell.