Saltar al contingut

Protecció radiològica en radiodiagnòstic: Quan utilitzar protectors?

En el camp del radiodiagnòstic ha sorgit un canvi de paradigma en l'ús de protectors contra la radiació en determinats procediments. Segons les recomanacions de consens dels especialistes en radiologia, l'ús d'aquests dispositius de protecció no és necessari en la majoria dels casos i pot fins i tot obstaculitzar l'obtenció d'imatges de qualitat.

Blog TeknonBlog Teknon

Quan es realitzi una radiografia, una tomografia computada o qualsevol altre procediment radiològic diagnòstic, no és necessari utilitzar protectors contra la radiació.

En aquest article, explorarem les evidències científiques que donen suport a aquesta nova perspectiva i analitzarem les implicacions per al diagnòstic i la salut dels pacients.

L'ús d'aquests dispositius de protecció només està justificat i és compatible amb l'obtenció d'una imatge de qualitat en situacions excepcionals. En aquests casos, els especialistes en Radiologia han de donar les instruccions necessàries al personal responsable de la realització de l'estudi.

La ubicació dels protectors en els pacients pot ser:

a. Fora del camp d'imatge
b. En el camp d'imatge

protección radiológica Teknonprotección radiológica Teknon

Raons per al canvi de paradigma quant a protecció radiològica

  • Millores tecnològiques i reducció de la radiació: En els últims anys, els avanços tecnològics en els equips de radiodiagnòstic han permès obtenir imatges d'alta qualitat amb nivells de radiació significativament més baixos en comparació amb dècades anteriors. Això és per causa de millores en la tecnologia que han reduït la dosi de radiació emesa pels equips actuals. Aquestes millores han fet que l'ús de protectors sigui innecessari en la majoria dels casos.
  • Ineficàcia del blindatge. La recerca científica ha demostrat que l'ús de blindatge extern no és eficaç per a reduir la dosi de radiació en els teixits no exposats directament. La radiació rebuda per aquests teixits prové principalment de l'interior de l'organisme, la qual cosa implica que l'ús de protecció externa no prevé aquesta irradiació interna.
  • Dificultats en el diagnòstic. L'ús de peces de protecció pot dificultar l'obtenció d'imatges de qualitat i, en conseqüència, afectar negativament el diagnòstic. En alguns casos, pot ser necessari repetir el procediment radiològic, la qual cosa augmentaria l'exposició del pacient a la radiació.
  • Interferència amb el control automàtic d'exposició. La protecció també pot interferir amb el control automàtic d'exposició dels equips radiològics, la qual cosa pot resultar en un augment innecessari de la dosi de radiació en els teixits no protegits. Això és aplicable a diverses modalitats, com TAC, Radiologia Convencional Digital i Mamografia.

Els Tècnics Superiors en Imatge per al diagnòstic

Els Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic estan capacitats per a:

  • Garantir que s'utilitzi la quantitat mínima de radiació necessària per a obtenir imatges de qualitat.

  • Col·locar el cos del pacient de manera que la seva exposició a la radiació sigui mínima.
  • Aprofitar al màxim la tecnologia disponible per a mantenir la dosi de radiació tan baixa com sigui possible.

Recomanacions de consens de l'ús de protectors en radiodiagnòstic

Les recomanacions de consens de l'ús de protectors en radiodiagnòstic assenyalen un canvi de paradigma en la protecció de pacients. Els avanços tecnològics han reduït significativament la dosi de radiació emesa pels equips actuals, la qual cosa ha portat a la conclusió que l'ús de protectors no és necessari en la majoria dels casos i pot obstaculitzar el diagnòstic precís. No obstant això, és important que els professionals de la salut segueixin les instruccions específiques dels especialistes en Radiologia en situacions excepcionals on l'ús de protectors sigui justificat i sigui compatible amb l'obtenció d'imatges de qualitat.

demana cita. Este enlace se abrirá en una ventana nuevademana citaEste enlace se abrirá en una ventana nueva

El Servei de Radiodiagnòstic Teknon

Amb una atenció professional i personalitzada, el Servei de Radiodiagnòstic del Centre Mèdic Teknon compta amb tecnologia d'última generació, sent un dels centres més avançats del país.

El servei ofereix un ampli catàleg d'exploracions diagnòstiques i intervencionistes que aporten la informació necessària en format digital, fet que millora la comunicació amb els pacients i facilita la interconsulta entre especialistes.

Insertar comentario
Autor

Demana cita sense compromís

Recibe puntualmente en tu correo, noticias y recomendaciones de salud, para ti y los tuyos.