Servicio de Atención al PacienteServicio de Atención al Paciente

Servei d’Atenció al Pacient

Servicio de Atención al PacienteServicio de Atención al PacienteEl Servei d'Atenció al Pacient està situat a la planta principal (planta 0), a prop de l'entrada Vilana. Està a disposició de tots els pacients i acompanyants del centre amb la finalitat de fer la seva estada el més confortable possible i per resoldre els dubtes que tingui o solucionar les necessitats que pugui tenir relacionades amb el seu ingrès o visita.

La direcció, els professionals i els facultatius del centre li agraïm que hagi escollit el nostre centre i desitgem poder col·laborar en la seva ràpida recuperació. Esperem que l'estada al centre sigui el més agradable possible, tant per a la persona ingressada com per als seus familiars.

L'horari del Servei d'Atenció al Client és de dilluns a divendres de 9:30h a 17:00 hores.


Pot contactar amb nosaltres:

Guies per a pacients

Informació pràctica per a pacients del centre

Amb l'objectiu d'oferir-los una estada el més confortable possible, Centro Médico Teknon posa a la seva disposició una guia on trobareu tota la informació necessària per al seu ingrés i l'alta, consells i recomanacions durant la seva estada al centre i serveis per a acompanyants i visites.

Més informació

Comité Ètica Assistencial

El Comitè d'Ètica Assistencial és un òrgan consultiu de composició multidisciplinar que integra diverses ideologies morals de l'entorn sanitari. La seva funció consisteix a ajudar els ciutadans i als professionals de la salut a orientar la seva actuació en aquells casos en què hi hagi conflictes morals en la pràctica clínica, en el marc del respecte per la dignitat de la persona i dels drets humans.


Després de dos anys de treballar com a Comissió Promotora de el Comitè d'Ètica Assistencial dels hospitals Hospital Universitari Dexeus, Centre Mèdic Teknon i Hospital Quirónsalud Barcelona, el 2015 la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries de Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va acreditar als tres centres hospitalaris per constituir definitivament el comitè aprovant les seves normes de funcionament intern. Poc després es va afegir l'hospital del Pilar, i el comitè d'ètica assistencial com a referent per als quatre hospitals de el grup Quirónsalud de Barcelona.


Funcions del comitè

 • Assessorar en la resolució de casos difícils de la pràctica assistencial que plantegin conflictes de valors morals o espirituals per a les diferents conviccions individuals dels implicats.

 • Elaborar guies, protocols o recomanacions amb les pautes d'actuació que facilitin l'abordatge de situacions freqüents que poden originar dilemes ètics a l'hora d'actuar.

 • Col·laborar amb la formació en matèria de bioètica dels professionals dels 4 centres.

Tal com consta en les seves normes de funcionament, poden accedir al CEA per sol·licitar consell, orientació o assessorament dels professionals dels 4 hospitals, els usuaris o familiars vinculats amb ells i els òrgans de direcció.


COMPOSICIÓ

PRESIDENT:

Vicente Molina (Metge. Dexeus)

SECRETARI:

Clara González (Biòloga. Dexeus)

VOCALS:

Antoni Badrinas (Metge. Teknon)

Doris Barcia (Qualitat y documentació clínica. Teknon)

Cristina Berenguer (Advocada. Persona aliena a la institució)

Montserrat Boada (Biòloga. Dexeus)

Carmen Cambray (Metge. Dexeus)

Joan Casals (Metge. Quirónsalud Barcelona)

Isidro Díaz de Bustamante (Advocat)

Immaculada Fortea (Infermera. Teknon)

María Teresa Gómez (Metge. Teknon)

Tricce Ibáñez (Infermera. Dexeus)

Gracia Lasheras (Metge. Dexeus)

María Dolores Moral (Infermera. El Pilar)

Paloma Pifarré Medico. (Quirónsalud Barcelona)

Mercè Riera (Metge. Dexeus)

Montse Roca (Psicòloga. Quirónsalud Barcelona)

Carmen Sánchez (Atenció a l'usuari. Dexeus)

Daniel Serrano (Farmacèutic. El Pilar)

Santiago Viteri (Oncòleg. Dexeus)


Dades de contacte

Per contactar amb el Comitè d'Ètica Assistencial pots fer-ho via email a: ceabarcelona@quironsalud.es

En cas que vulguis rebre atenció telefònica, pots trucar als següents telèfons assignats per cada centre:

 • Hospital Universitari Dexeus 636 041 226
 • Centro Médico Teknon 660 586 212
 • Hospital Quirón Barcelona 93 552 00 86
 • Hospital el Pilar

Drets i deures dels pacients

Drets dels pacients

 • Ser respectat en la seva intimitat personal i rebre un tracte digne i humà.
 • Ser atès d'acord amb l'estat actual de la ciència mèdica, amb agilitat i competència.
 • Tenir garantida l'estricta confidencialitat de les seves dades i de tota informació relacionada amb el cas, que no seran revelats sense la seva autorització.
 • Rebre tota la informació verídica i comprensible sobre la seva malaltia, les diferents maneres de tractar-la, els resultats que poden esperar-se i els seus possibles efectes adversos.
 • Poder participar en les decisions que li corresponguin relatives a l'elecció de l'tractament, donar el seu consentiment per a la seva posada en pràctica i retirar aquest consentiment.
 • Optar a no rebre informació i a abstenir-se de participar en la presa de decisions, designant la persona a la qual transfereix aquests drets.
 • Poder presentar un document en el qual s'expressi la seva decisió anticipada sobre les cures o tractaments davant de possibles situacions en què no pogués manifestar la seva voluntat.
 • Demanar una segona opinió d'un consultor que revisi el diagnòstic i el pla de tractament.
 • Poder escollir lliurement el seu metge.
 • Rebre una atenció d'acord amb les normes de l'ètica professional.
 • Poder presentar reclamacions o suggeriments sobre persones i serveis, i rebre una resposta ràpida.
 • Rebre atenció espiritual i religiosa

Deures del pacient

 • Conèixer els seus drets i responsabilitats; exercir-los i complir-los raonablement.
 • Proporcionar informació veraç i completa sobre la seva malaltia i els tractaments que pugui seguir, per tal de poder rebre l'atenció adequada.
 • Obtenir la informació necessària per donar un consentiment informat, conscient i deliberat de les intervencions mèdiques.
 • Acceptar les conseqüències de les seves decisions lliures i informades.
 • Respectar els professionals, les instal·lacions i els béns materials d'Hospital Universitari Dexeus
 • En aquest document trobareu els drets i deures dels pacients a l'Hospital Universitari Dexeus

Reducció del risc per causa de caigudes

Les caigudes són un dels problemes que més ens preocupen al Centre Mèdic Teknon. De vegades, el fet de no voler molestar, o voler fer les mateixes activitats que a casa, són motius que afavoreixen una caiguda.

Els professionals d'infermeria, després d'avaluar-ne el risc, aplicaran una sèrie de mesures destinades a evitar que el pacient caigui; però si ens ajuda, junts reduirem la possibilitat que això passi.

Més informació

Ús Racional dels Medicaments

Els medicaments ens ajuden a mantenir i/o millorar la nostra salut, però és molt important prendre'ls de la manera adequada per evitar que puguin ser perjudicials o nocius.

Més informació

Telèfons directes

CENTRO MÉDICO TEKNON
Vilana, 12 08022 Barcelona
Tel. (+34) 93 290 62 00 / 900 301 013
web.tkn@quironsalud.es

Veure més telèfons

Teknon alimenta la seva salut

Per una alimentació sana i equilibrada

Menjar sa és sinònim de salut. Per això Centro Médico Teknon ha fet un pas més en la cura dels seus pacients a través del funcionament del nou servei de restauració personalitzat per fomentar una alimentació equilibrada. Com a part important del tractament, Centro Médico Teknon ofereix una dieta adaptada a les indicacions mèdiques i a les preferències personals del pacient. Un valor afegit que reforça la labor terapèutica dels especialistes del centre gràcies a la millora en la qualitat de l'assistència nutricional i alimentària del pacient.

Més informació

La seva opinió ens interessa

Ens interessa conèixer la seva opinió, comentaris i possibles suggeriments sobre els nostres serveis. Per això, li agrairíem que complementi una de les enquestes que trobareu a continuació, amb l'objectiu d'ajudar-nos a identificar aquelles àrees susceptibles de millora i corregir qualsevol tipus de problema que s'hagi detectat.

El nostre desig i objectiu és oferir la màxima qualitat de serveis als nostres pacients i acompanyants, per tant, la seva col·laboració és profundament apreciada.

Veure enquestes

Sol·licitud de Drets de Protecció de Dades (inclou sol·licitud de documentació clínica)

Des d'aquí podeu descarregar el formulari. Per sol·licitar documentació clínica heu de marcar el dret d'accés.

Recordeu que podeu adreçar la vostra sol·licitud, degudament acreditada, a l'adreça Info.tkn@quironsalud.es

Acreditació necessaria

Visiti els nostres pacients

El Comitè de Direcció de Centro Médico Teknon ha decidit que, a causa de l'augment de contagis COVID19 en la zona de Barcelona i la seva àrea metropolitana i a les noves recomanacions de la Generalitat de Catalunya, s'aplicaran les següents mesures:

 • HOSPITALITZACIÓ, URGÈNCIES, UCI, RESTA ÀREES: un sol acompanyant per pacient
 • CONSULTES EXTERNES I SERVEIS DIAGNÒSTICS: no es permeten els acompanyants
 • ELS PACIENTS AMB MESURES D'AÏLLAMENT no han d'estar acompanyats. Es mantindrà la informació a la família per via telefònica i l'oferiment de videollamadas

Recordi:

 • Renti's les mans amb aigua i sabó o usi gel desinfectant en entrar i sortir del centre, com a mínim.
 • Mantingui la màscareta SEMPRE, ben col·locada ajustant-la al nas i tapant la boca.
 • Eviti romandre en passadissos i zones comunes.
 • El personal està a la seva disposició per a respondre als seus dubtes.

GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ

E-mail per al pacient

Aquest servei li permetrà enviar un missatge a un pacient que es trobi ingressat a Centro Médico Teknon. Per això, és imprescindible que ens indiqui el nom del pacient i el número d'habitació (si el coneix). El lliurament de missatges a les habitacions es realitzarà de dilluns a divendres. Gràcies per la seva col·laboració.

Anar al formulari

Accés i transport

Centro Médico Teknon està situat en una zona residencial de la part alta de Barcelona, al carrer Vilana, al costat del Passeig Bonanova, en un entorn on predomina la tranquil·litat, la funcionalitat i accessibilitat de transports públics i privats.

Com arribar

Allotjament

A continuació trobarà una selecció d'Hotels i Apartaments propers a Centro Médico Teknon.

Veure allotjament

Política de Qualitat

Accedeix a la Política de Qualitat a través del següent enllaç:

Més informació