Artrosi de Genoll

Recomanacions generals sobre l'exercici per a artrosi de genoll
Exercici isomètric de quàdriceps
Exercici d'elevació activa de la cama estirada
Exercici d'extensió completa de genoll assegut
Exercici d'extensió de 45º de genoll assegut